حسابان وب

خبرنامه جديدهیئت استانداردهای بین المللی حسابداری منتشر شد.

0 307
آکادمی محسن قاسمی

خبرنامه هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) مربوط به ماه ژوئیه ۲۰۱۴ بهتازگی منتشر شده است.مباحث مطرح شده در این خبرنامه شامل افشا، قراردادهای بیمه، پیشرفتهای سالانه، مسائل مربوط به کمیته تفسیر، چارچوب مفهومی قراردادهای اجاره، برنامه تحقیقات و فعالیتهای مبتنی بر نرخ تنظیم شده است.
برای مطالعه این خبرنامه اینجا کلیک کنید.

فینتو

منبع: حسابرس به نقل از IFRS 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.