حسابان وب

ارسال کامل صورت هاي مالي ؛ شرط طرح خوداظهاري

0 408

حسابداراپ

به قرار اطلاع واصله برخي از موديان محترم بدليل عدم آگاهي، صورتهاي مالي اظهار نامه مالياتي خود را بدون عدد يا صفر ارسال مي نمايند.


چنين اظهار نامه هايي که فاقد درآمد و هزينه باشند از طرح خوداظهاري خارج خواهند شد.

صورت هاي مالي براي صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف، ب و ج عبارتند از:

صاحبان مشاغل موضوع بند الف: ترازنامه و سود و زيان

محل تبلیغ شما

صاحبان مشاغل موضوع بند ب: صورت درآمد و هزينه

صاحبان مشاغل بند ج : صورت خلاصه درآمد و هزينه

منبع : سازمان امورمالياتي كشور

۱۳۹۳/۰۴/۳۱

۱۵:۵۴


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.