نرم افزارحسابداری صدگان

تغييري در پرداخت پاداش بازنشستگي کارکنان دولت ايجادنشده است.

0 577

حسابداراپ

 مصوبه شوراي توسعه مديريت که در قالب بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ شده است، شامل کارکنان پيماني دستگاه هاي اجرايي است که با توجه به ماده «۱۰۱» اين قانون از لحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي، نظير بازنشستگي، ازکارافتادگي، فوت، بيکاري و درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تامين اجتماعي اند.


‘جمشيد اثني عشري’ رئيس مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري بعدازظهر سه شنبه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا گفت: دستگاه هاي اجرايي طي ماه هاي اخير، پرسش هاي متعددي را با اين معاونت در ميان نهاده اند، از جمله اينکه «آيا از اضافه کار کارمندان پيماني دستگاه هاي دولتي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري که مشمول صندوق تامين اجتماعي اند کسور بازنشستگي کسر مي شود يا خير»؟ براي تعيين تکليف اين نوع از کارمندان، موضوع در دستور کار شوراي توسعه مديريت قرار گرفت.

وي افزود: به استناد بند«۴» و «۵» رديف «ب» ماده«۱۱۶» قانون مديريت خدمات کشوري هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاه هاي اجرايي در اجراي مفاد قانون مديريت خدمات کشوري از جمله وظايف و اختيارات اين شوراست و اين شورا با استناد به اين بندها که ايجاد رويه واحد اداري و استخدامي در چارچوب مقررات اين قانون بر عهده آن است، در اين مورد تصميم گيري نموده است.

پندار سیستم

اثني عشري در ادامه افزود: به استناد ماده«۱۰۶» قانون مديريت خدمات کشوري مبناي محاسبه کسور بازنشستگي، براي محاسبه حقوق بازنشستگي کارمندان مشمول اين قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند «۱۰» ماده«۶۸» است و اضافه کار به استناد تبصره ماده«۷۶» از جمله فوق العاده هاي غير مستمر است که به استناد اين حکم مشمول کسر کسور بازنشستگي نمي شود.

وي در مورد پاداش بازنشستگي گفت: بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، اساسا نسبت به چگونگي نحوه محاسبه پاداش بازنشستگي کارکنان دولت اظهار نظري ننموده است، زيرا اين موضوع در ماده«۱۰۷» قانون مديريت خدمات کشوري مورد اشاره واقع شده است.

وي در پاسخ به اين سئوال که مشمولان اين بخشنامه دقيقا چه کساني هستند؟ گفت: کارمندان پيماني دستگاه هاي اجرايي تابع قانون مديريت خدمات کشوري که مشمول صندوق تامين اجتماعي اند، مخاطبان اين بخشنامه اند.

وي در پاسخ به اين سئوال که وضعيت کارمنداني که در موسسات تابع صندوق اجتماعي مشغول خدمتند چگونه است، گفت: اساسا اين بخشنامه نسبت به مشمولان صندوق تامين اجتماعي که در دستگاه هايي خدمت مي کنند که تابع قانون مديريت خدمات کشوري نيستند، اظهار نظري نکرده است.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.