اطلاعات ضروری سامانه سحر

0 38

اطلاعيه

از آنجائیکه به موجب مصوبه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ کمیته تخصصی کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی، انتخاب حسابرس بر اساس اطلاعاتی توسط جامعه و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در سایت جامعه قرار می‌گیرد، صورت خواهد گرفت.


لذا در اجرای مفاد ماده ۳۱ اساسنامه جامعه، امتیاز کنترل کیفیت کار و کنترل وضعیت سال ۱۳۹۲ آن دسته از مؤسساتی که اطلاعات ضروری سامانه سحر را به صورت هفتگی و مستمر تکمیل نموده‌اند، برای استفاده شرکت‌های مشمول در سایت جامعه قرار خواهد گرفت.


 جامعه حسابداران رسمی ایران


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.