حسابان وب

نحوه بیمه‌ شدن اتباع بیگانه شاغل در ایران

1 1,050
محل تبلیغ شما

هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود و یا کشور دیگر در موارد پیش‌بینی شده در ماده «۳»  قانون تأمین‌اجتماعی کلاً یا بعضاً بیمه‌شده باشد، در همان موارد از شمول مقررات قانون تأمین‌اجتماعی معاف است.

پندار سیستم


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سیروس نصیری بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند را تابع مقررات عام قانون تأمین‌اجتماعی عنوان کرد، مگر در مواردی که بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین‌اجتماعی منعقد شده باشد ، طبق موافقت‌نامه مذکور عمل خواهد شد، همچنین هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود و یا کشور دیگر در موارد پیش‌بینی شده در ماده «۳»  قانون تأمین‌اجتماعی کلاً یا بعضاً بیمه‌شده باشد، در همان موارد از شمول مقررات قانون تأمین‌اجتماعی معاف است.
وی در خصوص وقوع حوادث ناشی از کار اتباع بیگانه در ایران خاطرنشان کرد: حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار از شمول بند «ب» ماده ۵ قانون تأمین‌اجتماعی مستثنی هستند و نرخ و مأخذ حق‌بیمه آنان طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران رسیده است.
نصیری درخصوص چگونگی ارائه تعهدات تأمین‌اجتماعی در قبال اتباع بیگانه، گفت: تمامی اتباع بیگانه به استثناء اتباع موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۵ قانون تأمین‌اجتماعی از لحاظ پرداخت حق‌بیمه و برخورداری از مزایای قانونی به جز مقرری بیمه بیکاری همانند سایر بیمه‌شدگان خواهند بود.
وی از کارفرمایانی که اتباع بیگانه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی را به کار می گمارند خواست با ارائه مدارک معتبر مانند روادید ورود با حق کار مشخص به همراه پروانه کار یا مجوز اشتغال معتبر صادره توسط اداره اتباع بیگانه حوزه محل اشتغال، گذرنامه، فرم تکمیل شده پرسشنامه نامنویسی و لیست پرداخت حق‌بیمه نسبت به ارسال و پرداخت حق‌بیمه آنان مطابق مقررات قانون تأمین‌اجتماعی اقدام کنند.
مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان تأکید کرد: کارفرمایان درصورت تأخیر در ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه اتباع بیگانه مشمول، با جرائم مقرر شده در قانون تأمین‌اجتماعی مواجه می‌شوند.


1 نظر
  1. عتیق می گوید

    چه خوب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.