نرم افزارحسابداری صدگان

دور آخر فصل مجامع نزدیک است.

0 478

حسابداراپ

 تير‌ماه آخرين مهلت شركت‌هايي است كه سال مالي‌شان اسفند هر سال است.


هنوز آماري از ميزان سودي كه امسال در مجامع شركت‌هاي بورس تقسيم مي‌شود وجود ندارد اما هر سال هزاران ميليارد تومان سود در مجامع عمومي بين سهامداران تقسيم مي‌شود.به گزارش همشهري، تير‌ماه آخرين مهلت شركت‌هايي است كه سال مالي‌شان اسفند هر سال است. اين شركت‌ها حداكثر در‌ماه نخست تابستان هرسال مهلت دارند تا مجمع عمومي‌شان را برگزار و در مورد سود سهامشان تصميم‌گيري كنند. طبق برآوردهاي موجود در طول فصل مجامع تابستانيبورسو فرابورس، سهامداران بيش از ۴۰۰شركت بزرگ و تأثير‌گذار در اقتصاد ايران به مجمع مي‌روند.

امسال هم مطابق سنت هر ساله با شروع بهار مجامع عمومي شركت‌هاي بورس برگزار شدو اكنون سهامداران منتظر برگزاري آخرين دسته از شركت‌هايي هستند كه هنوز مجمع عمومي‌شان را برگزار نكرده‌اند. ۴۵روز محدود بين ۱۵خرداد تا ۳۱تيرماه، دور آخر برگزاري فصل مجامع است.

اما امسال وقوع ركود اقتصادي، سالي استثنايي براي بورس رقم زده است، نزول ۵.۸- درصدي در آمارهاي رشداقتصادي ايران اثر مستقيمي بر تأمين مالي شركت‌ها به‌ويژه شركت‌هاي بورس كه بزرگ‌ترين شركت‌هاي ايران هستند، دارد. بر همين اساس كارشناسان بازار سرمايه مي‌گويند شركت‌هاي بورس بايد سود كمتري تقسيم كنند تا توان مالي‌شان حفظ شود و طرح‌هاي توسعه و پروژه‌هاي بيشتري اجرا كنند تا اقتصاد ايران توان خروج از ركود را پيدا كند و چرخه توليد به روال عادي بازگردد.

سال‌هاي گذشته شركت‌هاي بورس به‌طور ميانگين بين ۷۵تا ۹۲درصد از سودشان را تقسيم مي‌كردند، اين موضوع اثر زيانباري براي شركت‌هاي بورس دارد چرا كه شركت‌ها را از منابع مالي خالي مي‌كند. در بورس‌هاي توسعه يافته شركت‌ها كمترين ميزان سود را تقسيم مي‌كنند تا منابع مالي‌شان را صرف اجراي طرح‌هاي جديد كنند. تقسيم بيش از حد سود از سوي شركت‌ها قدرت رقابتي اقتصاد ايران را در توليد كم مي‌كند.

نكته جالب توجه اين است كه بسياري از شركت‌هاي بورس هر سال با مشكل تأمين مالي مواجهند وحتي برخي از شركت‌ها براي تأمين منابع مالي مورد نيازشان متوسل به وام‌هاي بانكي پر بهره مي‌شوند. اين در حالي است كه بهترين منبع مالي براي حل مشكلات مالي شركت‌ها ذخيره سود در حساب‌هاي مالي شركت‌هاست.

پندار سیستم

نكته مهم ديگر در فصل مجامع عمومي شركت‌هاي بورس تقسيم سود‌هاي كاذب است. اين موضوعي است كه سهامداران هر سال در فصل مجامع با آن دست به گريبان هستند. برخي شركت‌هاي بورس با آنكه پولي در حساب‌هايشان نداشتند سود تقسيم مي‌كردند اما پس از آن نمي‌توانستند اين سود را تقسيم كنند يا اين سود را دير تقسيم مي‌كردند.

حتي برخي شركت‌ها سود‌هايي را تقسيم كرده‌اند كه اساسا سود‌هاي كاملا كاذب بوده و تا زمان برگزاري مجمع اين سود به‌طور واقعي شناسايي نشده بود. اين موضوع مشكلات زيادي را هم براي شركت‌ها و هم براي سهامداران در گذشته به‌وجود آورده است. در همين رابطه امسال سازمان بورس و اوراق بهادار به شركت‌هاي بورس توصيه‌هايي را ارائه كرد. تاكنون بسياري از شركت‌هاي بورس مجامع عمومي خود را برگزار كرده‌اند اما هنوز آمار دقيقي وجود ندارد كه نشان دهد ميزان سودي كه از ابتداي سال تاكنون تقسيم شده چقدر بوده است.

شركت‌ها مطابق با توانشان سود تقسيم كنند

محمدرضا عربي معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در گفت‌وگو با همشهري درباره اينكه چه توصيه‌اي به شركت‌هاي بورس در فصل مجامع دارد، گفت:تصميم‌گيري درباره ميزان تقسيم سود در اختيار مجمع عمومي شركت‌هاست اما سازمان بورس يك دستورالعمل دارد كه براساس آن رهنمود‌هايي در مورد تقسيم سود شركت‌ها ارائه شده است.

او افزود: سازمان بورس هميشه توصيه كرده كه شركت‌ها به‌گونه‌اي سود تقسيم كنند كه توانايي پرداخت آن را داشته باشند؛ به اين معنا كه نقدينگي براي پرداخت اين سود وجود داشته باشد تا شركت دچار دردسر نقدينگي نشود. البته سازمان بورس در اين‌باره كنترل‌هاي لازم را به‌عمل مي‌آورد.

او تأكيد كرد: هر قدر سود در حساب‌هاي شركت ماندگار‌تر باشد كمك مي‌كند تا شركت‌ها بهتر و سريع‌تر طرح‌هاي توسعه‌شان را اجرا كنند و اين منجر مي‌شود شركت‌هاي بورس رشد كنند.عربي تصريح كرد:ما هيچ شركتي را قانونا محدود نمي‌كنيم اما توصيه‌ها و پيشنهاد ما اين است كه منابع مالي شركت‌ها حفظ شود؛ ضمن اينكه اگر سودي تقسيم شود و كسري ذخاير در حساب‌هاي شركت وجود داشته باشد سازمان بورس موضوع را پيگيري خواهد كرد.

منبع:بورس نيوز


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.