حسابان وب

توافق سازمان امورمالياتي با اصناف براي ماليات عملكرد ۹۲

0 591

حصین حاسب

 اين توافق در چارچوب اختيارات حاصل از ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم بين سازمان و مجامع امور صنفي بابت ماليات عملکرد سال۱۳۹۲ صورت گرفته است.


دکتر علي عسکري از توافق سازمان امور مالياتي کشور و شوراي اصناف براي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ خبرداد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اين که اين توافق در چارچوب اختيارات حاصل از ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم بين سازمان و مجامع امور صنفي بابت ماليات عملکرد سال۱۳۹۲ صورت گرفته است، گفت: مذاکرات دو هفته اخير ما با اتاق اصناف کشور و اتاق اصناف تهران ديروز به نتيجه رسيد و بر طبق آن چارچوب تعاملات سازمان امور مالياتي کشور با شوراي اصناف براي عملکرد سال ۹۲ نهايي شد.

وي با بيان اينکه در خصوص جزييات اين توافقنامه، عنوان کرد: مودياني که ماليات آنها زير يک ميليون تومان است موديان خرد محسوب شده و ميزان پرداختي آنان نسبت به ماليات قطعي سال ۱۳۹۱، ۴درصد افزايش مي يابد و ۴ درصد هم بر اساس نمونه رسيدگي مي شود. رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، ادامه داد: مودياني که ماليات آنها بين ۱ ميليون تا ۳ ميليون تومان است، ۹ درصد افزايش خواهد داشت و ميزان نمونه اي که گرفته مي شود ۵ درصد است.

پندار سیستم

وي افزود: ماليات بيش از ۳ ميليون تومان نيز ۱۴ درصد نسبت به عملکرد سال ۹۱ افزايش خواهد داشت و ۸ درصد هم نمونه گيري مي شود. عسکري با بيان اينکه چارچوب اين توافقنامه با توجه به شرايط اقتصادي و ميزان معافيت در سنوات گذشته در نظرگرفته شده است، گفت: موديان بايد به منظور برخورداري از شرايط توافق ، مفاد مطرح شده در آن را رعايت کنند.

وي تصريح کرد: ترازنامه حساب سود و زيان براي هريک از مشمولان بند (الف)، حساب درآمد و هزينه براي هر يک از موديان بند (ب) و خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه براي هر يک از موديان بند (ج) ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم حتما بايد در اظهارنامه لحاظ شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهارداشت: طبق توافقات، اظهارنامه اي که حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه و ترازنامه موديان نباشد از نظر سازمان امور مالياتي کشور مورد قبول نمي باشد.

وي با بيان اينکه موديان مي توانند اظهارنامه هاي خود را به صورت الکترونيکي ارائه دهند، گفت: نيازي به ارائه نسخه کاغذي اظهارنامه به ادارات مالياتي نبوده و موديان مي توانند ماليات خود را به صورت الکترونيکي پرداخت کنند. عسکري ادامه داد: آندسته از مودياني که برگ قطعي آنها صادر شده يا تا پايان تير ماه صادر مي شود مي توانند حداقل ۴۰ درصد ماليات را به صورت نقد به همراه اظهارنامه پرداخت نمايند و مابقي آن را در ۶ قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه سال ۱۳۹۳ تقسيط و پرداخت نمايند.

وي تاکيد کيد: موديان محترم مي توانند براي تقسيط باقيمانده ماليات حداکثر تا پايان مرداد ماه به ادارات امورمالياتي مربوطه مراجعه نمايند. وي اظهارداشت: مودياني که ماليات آنها قطعي نشده و يا تا پايان تيرماه قطعي نمي شود، مي توانند ۳۰ درصد ماليات خود را به صورت نقدي در تيرماه پرداخت کنند و مانده بدهي ماليات ابرازي سال ۱۳۹۲ خود را حداکثر تا پايان دي ماه سال جاري تقسيط کنند.

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان کرد: لازم است ماليات اين دسته از موديان حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاري به قطعيت رسيده و بهمراه بدهي مالياتي قطعي شده سنوات گذشته، تا پايان سال ۱۳۹۳ پرداخت يا ترتيب پرداخت داده شود.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.