حسابان وب

تصویبنامه ۲۸۶۱۰/ت۵۰۳۴۳هـ مورخ ۹۳/۳/۱۸(شمول كليه موسسات اعتباري غير بانكي داراي مجوز بانك مركزي به بند (۱۸) ماده (۱۴۸) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

0 588
آکادمی محسن قاسمی

هيئت وزيران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۲۶۹۳۰۶/۶۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:


۱- كليه موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند، مشمول بند (۱۸) ماده (۱۴۸) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم -مصوب ۱۳۸۰- مي باشند.

فینتو

۲- اين تصويب نامه از تاريخ قابل اجرا بودن تصميم نامه هاي شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۱ و شماره ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ جايگزين آنها مي شود.


اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.