حسابان وب

بورس تهران از موسسات حسابرسی معتمد دعوت به عمل آورد.

0 302

حسابداراپ

بورس اوراق بهادار تهران به منظور پیشنهاد حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی از موسسه های حسابرسی معتمد بورس دعوت به عمل می آورد.

فینتو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، کمیته حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران در نظر دارد به منظور پیشنهاد حسابرس و بازرس قانونی به مجمع عمومی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳، در چارچوب اجرای اصول نظام راهبری شرکتی و منشور کمیته حسابرسی مصوب این شرکت، از میان موسسه های حسابرسی معتمد بورس که در طبقه اول یا دوم مطابق دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی قرار گرفته اند ( ضمن رعایت آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای) دعوت به عمل می آورد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.