حسابان وب

بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۱۳(عـدم شمـول قـانـون مـاليات بـر ارزش افـزوده بـر آگـهي هاي منتشره در روزنامه هاو نشريات)

1 966

حسابداراپ

با عنايت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ مشاور محترم رئيس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي(تصوير پيوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲قانون ماليات برارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، آگهي هاي منتشره در روزنامه ها و نشريات از ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

فینتو


بخشنامه شماره:۱۳۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۲(تاريخ اجراي بخشنامه شماره ۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳)

 نظربه اينکه ابهاماتي درخصوص تاريخ اجراي بخشنامه شماره ۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۳، موضوع معافيت آگهي هاي منتشره در روزنامه ها و نشريات، مطرح گرديده، لذا يادآور مي شود تاريخ اجراي بخشنامه مذکور، از ۱/۷/۱۳۸۷، تاريخ اجرايي شدن قانون ماليات برارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي خواهدبود.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور1 نظر
  1. محمدی می گوید

    درود برشما وتشکر اززحمات تلاشگر ان عرصه خبر واطلاع رسانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.