نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۴/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۲/۳۱(مبداء احتساب جريمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم در مورد درآمدهاي کتمان شده (ماليات متمم))

0 1,473

حسابداراپ

باتوجه به ابهامات مطرح شده درخصوص مبداء محاسبه جريمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به ماليات درآمدهاي کتمان شده، بدينوسيله به اطلاع مي رساند:

با توجه به قسمت اخير ماده ۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم، مبدأ احتساب جريمه در مورد مؤدياني که مکلف به تسليم ‌اظهارنامة مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ‌انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه ‌الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني که از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولاً مکلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم ‌اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي‌باشد.

پندار سیستم

بنابراين با عنايت به مراتب فوق،در صورتي که مودي در موعد مقرر نسبت به تسليم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام نموده باشد، مبداء محاسبه جريمه مذکور از تاريخ مطالبه ماليات يعني از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات متمم مي باشد،همچنين در صورتي که مودي در موعد مقرر نسبت به تسليم اظهارنامه مطابق مقررات اقدام ننموده باشد،مبداء محاسبه جريمه مذکور از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه خواهد بود.
 
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.