حسابان وب

آيين‌نامه اجرايي تجديد ارزيابي سال ۹۰ اصلاح شد.

0 490

حسابداراپ

مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي

آيين‌نامه اجرايي جزء ب بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور درخصوص معافيت مالياتي تجديد ارزيابي بود.


فینتو

باتوجه به وجود فراقانوني در آيين‌نامه يادشده از جمله ارائه گزارش حسابرسي مالياتي و… اين آيين‌نامه منجر به ايجاد ابهاماتي براي ادارات مالياتي شده بود و در نتيجه ماليات‌هاي كلاني بر اين اساس از موديان مالياتي مطالبه شد.

 با پيگيري فعالان اقتصادي سرانجام اين آيين‌نامه اصلاح شد و بر اين اساس الزام به ارائه گزارش حسابرس مالياتي از آن حذف و تاريخ ارائه تاييديه ماده ۱۰ آيين‌نامه فوق براي سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ تا ۳۱/۴/۹۳ تمديد شد در ضمن شركت‌هايي كه تا پايان سال ۹۱ افزايش سرمايه خود را ثبت كرده باشند مازادشان معاف از ماليات خواهد بود.

منبع: دنياي اقتصاد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.