حسابان وب

درآمدي هست كه مشمول ماليات شود!؟

0 748

حصین حاسب

مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي و حسابدار  مستقل

بخش اول
مقدمه 
الف) براساس بند ب قسمت ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، براي مازاد تجديد ارزيابي معافيت مالياتي مصوب شد.


 

آيين‌نامه اجرايي مصوب هيات وزيران در ۲۷/۹/۱۳۹۰ در ۱۲ ماده و .. ابلاغ شد.

پندار سیستم

دو سمينار در اتاق بازرگاني در همين سال برگزار شد. اينجانب به مديران مالي ۱۰۰ شركت معظم رسما اعلام كردم كه اين غيرعادي است و هر گز دست به چنين كاري نزنند. در ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ماده ۱۱ آيين‌نامه يادشده با توجه به پيش‌بيني شرط و شروط فراقانوني، توسط مجلس ملغي الاثر اعلام شد.

متاسفانه تجديد ارزيابي‌ها انجام شد و… . زمزمه‌هايي شنيده مي‌شد كه بسياري از شركت‌ها بعضي از بندهاي آيين‌نامه را اجرا نكرده اند و در نتيجه هراس از اين داشتند كه مازادشان مشمول ماليات خواهد شد….

اينجانب در مقاله‌اي تحت عنوان «خودكرده‌را تدبير نيست» در همين روزنامه به تاريخ ۱۲/۴/۱۳۹۲، بيان داشتم كه … . سرانجام با تحقيقات انجام شده و اطلاعات واصله مشخص شد برگ‌هاي تشخيص و قطعي با ارقام ۳ ميليارد تومان، ۱۹ ميليارد تومان و حتي يك مورد ۲۰۰ ميليارد تومان و در مواردي نيز بيشتر ابلاغ شده است.

(البته ۶ در هزار حق تمبر ارقام بالا نيز به ترتيب ۱۸، ۱۱۴ و ۱۲۰۰ ميليون تومان خواهد شد كه پس از پرداخت بايد روي ۴ در هزار آن نيز به علت برگشت شدن، ۲۵درصد ماليات عملكرد بدهند) مودياني كه من مي‌شناسم از كانال‌هاي مختلف عمل كرده‌اند اعم از شوراي‌عالي مالياتي و ديوان عدالت و … ولي هيچ‌كدام تا به حال نتيجه نداده است.
ب) مبحث اصلي در حسابداري درآمد عملياتي بيشتر معطوف به تعيين زمان شناخت درآمد عملياتي است. درآمد عملياتي زماني شناسايي مي‌شود كه شواهد كافي مبني بر وقوع يك جريان آتي ورود منافع اقتصادي وجود داشته باشد(يعني جريان منافع اقتصادي مرتبط با درآمد عملياتي به درون واحد تجاري محتمل باشد)

 بحث اصلي
الف) براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات از روي درآمد (يا همان درآمد تحقق يافته) شناسايي مي‌شود. بر اساس ماده ۹۴ ق.م.م آمده است:
درآمد مشمول ماليات عبارت است از: «كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده.
ب) همگان معتقديم كه درآمدهايي كه از سوي شركت‌ها ابراز مي‌شود و درآمدي كه توسط ادارات مالياتي مبناي شمول ماليات قرار مي‌گيرد درآمد تحقق يافته است وگرنه براي درآمدهاي تحقق نيافته مي‌توان هر چيزي را تصور كرده و به درآمدها اضافه كرد و از آن ماليات گرفت. مثلا درآمدهاي فروش كه در يك شركت ظرف ۲۰سال آينده محقق خواهد شد!
ج) مودي مالياتي، تكليف قانوني خود مي‌داند در قبال ورود جريان‌هاي نقد (درآمدهاي حاصله)، درصدي نيز جريان‌هاي نقدي خروجي (ماليات عملكرد پرداختي) داشته باشد. بديهي است براي مودي كه يك درآمدي (مثل درآمدهاي تحقق نيافته از جمله پيش دريافت‌ها، بهره‌هاي معوق سنوات آتي و …) كه جريان‌هاي نقدي نداشته باشد هيچ تكليفي به پرداخت ماليات براي خود متصور نيست.

منبع:دنياي اقتصاد


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.