حسابان وب

حسابرسان در امنیت سایبری چه نقشي دارند؟

0 413

حسابداراپ

ادامه روند اخبار درباره نفوذ به پایگاههای داده، هشدار ویژهای در زمینه امنیت سایبری برای جامعه کسب وکار و مراجع انتظام بخشی صادر کرده است.


یک بررسی روی خط که توسط موسسه پرایسواترهاوسکوپرز (PwC) از مدیران اجرایی و فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۳ انجام شده نشان داد که شیوع رویدادهای امنیت سایبری طی سال گذشته ۲۵ درصد بوده است.
همچنین ۳۱ درصد از مدیران اجرایی در پاسخ به بررسی انجام شده توسط موسسه ارنستاندیانگ (E&Y) با عنوان «بررسی امنیت جهانی اطلاعات» گفته اند که تعداد رویدادهای امنیت سایبری در سازمانشان حداقل ۵ درصد طی سال گذشته افزایش داشته است.

منبع : حسابرس به نقل از Journal of Accountancy


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.