نرم افزارحسابداری صدگان

تشريح چگونگي پرداخت وام بازنشستگان

0 655

حسابداراپ

در سال جاری براساس برنامه ریزهای انجام شده با سازمان تامین اجتماعی و همچنین مدیرعامل بانک رفاه کارگران تسهیلاتی برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است بطوریکه وامهایی مانند تعمیرات، قرض الحسنه، جعاله، نوسازی خودروهای فرسوده و… به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می شود. 


رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی وامهای اعطایی به بازنشستگان را در سال جاری تشریح کرد و گفت: بازنشستگان برای نوسازی خودروهای فرسوده ۲۰ میلیون تومان وام و همچنین دو میلیون تومان نیز بصورت بلاعوض دریافت می کنند.

علی اصغر بیات در گفتگو با مهر، افزود: در سال جاری براساس برنامه ریزهای انجام شده با سازمان تامین اجتماعی و همچنین مدیرعامل بانک رفاه کارگران تسهیلاتی برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است بطوریکه وامهایی مانند تعمیرات، قرض الحسنه، جعاله، نوسازی خودروهای فرسوده و… به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

پندار سیستم

وی به وام نوسازی خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: به ۲۰ هزار نفر از بازنشستگانی که خودروی فرسوده دارند ۲۰ میلیون تومان وام به آنان تعلق می گیرد که بازپرداخت آن ۴ ساله در نظر گرفته شده است و همچنین به این افراد ۲ میلیون تومان نیز وام بلاعوض پرداخت می شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مورد وام تعمیران نیز تاکید کرد: میزان وام تعمیرات ۸۰ میلیون تومان است که به ازای دریافت آن بازنشستگان باید سند ملک گرو بگذارند.

بیات با اشاره به اینکه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان نیز وام جعاله به بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص پیدا می کند، گفت: همچنین ۵۰ هزار فقره وام دو میلیون تومانی قرض الحسنه نیز به بازنشستگان پرداخت می شود که ضمانت دریافت این وام کسر از حقوق این افراد است و ضمانت دیگری نیاز ندارد.

به گفته وی، بازنشستگان برای گرفتن وام دو میلیون تومانی به کانون بازنشستگان شهرستانها و سایر وامها نیز به بانک رفاه کارگران مراجعه کنند.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.