حسابان وب

بخشنامه ۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۹(ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲)

0 1,377
آکادمی محسن قاسمی

 بـه پيوسـت رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مبني بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷- ۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ ايـن سـازمان، جـهت اطـلاع و بـهره برداري و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

بنابراين با توجه به ابطال بند فوق و در اجراي ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور رأي مذکور(۲۶/۱۲/۱۳۹۲) مفاد بند(۴) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کليه فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي،معدني،تجاري،خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي اشخاص موضوع ماده(۲) قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي تبصره ۲ ماده ۲ اخيرالذکر با رعايت مقررات مشمول ماليات مي باشد.

فینتو

 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.