نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۲۲(ابلاغ ارزش اجاري عملکرد سال ۱۳۹۲املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)مصوب کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 629

حسابداراپ

در اجراي مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحيه هاي بعدي آن،

به پيوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاري املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه)حاوي صورتجلسه کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ۶۴قانون مذکور، به انضمام ضوابط اجرايي و جداول ارزش اجاري عملکرد سال ۱۳۹۲املاک مزبور (منطبق با نقشه هاي بلوک بندي ارزش معاملاتي املاک سال ۱۳۸۴ شهر تهران)،جهت اجراء براي عملکرد سال ۱۳۹۲ابلاغ مي گردد.

پندار سیستم

 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.