نرم افزارحسابداری صدگان

ارائه اطلاعات هويتي دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی جهت درخواست گواهي عدم بدهي مالياتي

0 888

حسابداراپ

بدينوسيله به اطلاع تمامي دارندگان و متقاضيان محترم صدور، تمديد و تجديد کارت بازرگاني مي رساند که:

 ۱- متقاضيان کارت بازرگاني بايد در هنگام درخواست گواهي عدم بدهي مالياتي، کليه مدارک و اطلاعات هويتي مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور را در اختيار اين سازمان قرار دهند. در صورت نقصان اطلاعات و مدارک ارائه شده، کليه مسئوليت هاي قانوني و خسارت هاي احتمالي ناشي از عدم صحت اطلاعات و مدارک ارائه شده و يا عدم انطابق مدارک با مشخصات مکاني (ملکي يا اجاره اي) مورد تقاضاي صدور، تمديد و تجديد کارت بازرگاني بر عهده متقاضي خواهد بود.

پندار سیستم

۲- واگذاري کارت بازرگاني به اشخاص غير، خلاف قانون و ممنوع مي باشد. لذا متقاضيان کارت بازرگاني بايد توجه داشته باشند که در صورت استفاده از کارت بازرگاني ايشان، توسط افراد غير مسئول، صاحب کارت بازرگاني شخصاً مسئول پرداخت ماليات مورد مطالبه بابت استفاده اشخاص ثالث از مزاياي کارت بازرگاني، خواهد بود.

منبع : سايت سازمان امور مالياتي


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.