- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

دادنامه ۷۷۸ الی ۸۳۸مورخ ۹۲/۱۱/۷ (احتساب فوق العاده اضافه کار و کمک هزینه‌های مسکن، ناهار و ایاب و ذهاب در پاداش پایان خدمت)

شعب ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۷ و ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری در آراء صادر شده با استدلالات ذیل حکم به وارد دانستن شکایت و احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده اند:


لطفا برای دریافت ادامه دادنامه اینجا کلیک کنید.