حسابان وب

بخشنامه ۲۴۲۸۸/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸(كمك هاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك به عنوان هزينه قابل قبول)

0 597

حسابداراپ

دراجراي مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالياتهاي مستقيم به پيوست تصويب نامه شماره ۱۸۴۷۰۴/ت ۴۹۸۰۸ه مورخ ۹۲/۱۲/۱۳هيات محترم وزيران مبني براينكه :


” کمک هاي بلاعوض سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران و شرکتهاي تابع به شرکت هاي تابع واقع در مناطق محروم يا غير برخوردار مـوضوع بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شرکت شـهرکهـاي صنعـتي ايـران- مـصوب ۱۳۷۶- به عـنوان هـزينه هاي قابل قبول مالياتي براي پرداخت کننده و درآمد عملياتي براي دريافت کننده تلقي مي شود.” جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
محل تبلیغ شما

در ضمن با توجه به جزء(ث) بند(۱) تصويب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هيأت محترم وزيران مناطق محروم و يا غير برخوردار(کمتر توسعه يافته) بر اساس فهرست پيوست اين تصويب نامه مي باشد. که به موجب تصويب نامه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هيأت محترم وزيران براي دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه نيز تنفيذ گرديده است.
 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.