حسابان وب

بخشنامه ۲۳۳۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۱(شمول معافيت موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالياتهاي مستقيم به مدارس آموزش از راه دور غيردولتي)

0 460
آکادمی محسن قاسمی

با عنايت به تعريف مدرسه در ماده ۲ قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پژوهشي غيردولتي موضوع قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب ۶/۵/۱۳۸۷ و تغيير عنوان مراکز آموزش از راهدور به مدارس آموزش از راه دور طبق مفاد بند۴ تصويب نامه شماره ۶۱۳۳۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ جلسه يکصدو چهل و پنجم شوراي عالي اداري

فینتو

و همچنين اظهارنظر شماره ۱۳۲۶۰۶/ ۱۶۹۰۵ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرائي معاونت حقوقي رئيس جمهور،مدارس آموزش از راه دور که بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش،مسئول و متصدي آموزشهاي رسمي منتهي به مدرک تحصيلي معتبر در يکي از مقاطع پيش دبستاني، ابتدايي راهنمايي و متوسطه مي گردد در عداد مدارس موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ۲۷/۱۱/۸۰ تلقي و درآمد حاصل از تعليم و تربيت آنان با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط از شمول پرداخت ماليات معاف است.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.