نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۲۶۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۱۴(اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)

0 1,314

حسابداراپ

همانگونه که اطلاع دارند:

– وفق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي، تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشد.


– طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه منابع درآمد مذکور در اين ماده، کلاً از پرداخت ماليات معاف باشد کشر علي الحساب ماليات موضوع ماده مزبور به شرط استعلام قبلي و کسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است.

– از طرفي استعلام هاي مذکور در زمان پرداخت وجه، مربوط به عملکرد جاري بوده که هنوز مهلت قانوني تسليم اظهارنامه مالياتي آن عملکرد سپري نشده است.

پندار سیستم

به قرار اطلاع ادارات امور مالياتي به دلايل فوق پاسخ استعلام و اعلام معافيت را منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي دوره جاري مي نمايند. از اين رو به منظور رعايت تکريم ارباب رجوع و اجراي صحيح قانون مقرر مي دارد، در پاسخ به استعلام هاي فوق الذکر ملاک اظهارنامه تسليمي آخرين عملکردي است که مهلت قانوني تسليم آن سپري شده و موضوع فعاليت نيز از پرداخت ماليات معاف باشد.

بديهي است چنانچه مؤدي در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري نمايد در رسيدگي هاي مالياتي نسبت به مطالبه ماليات و جرايم متعلقه اقدام خواهد شد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.