حسابان وب

بخشنامه ۲۲۳۲۱/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۱۲(ماليات تکليفي موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م سازندگان مسکن مهر)

0 778

حصین حاسب

پيرو بخشنامه هاي ۷۷۷۵/۲۰۰ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۹، شماره ۳۳۵۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ و شماره ۱۹۷۸/۲۰۰ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ مبني بر اينکه قراردادهاي سه جانبه مسکن مهر و همچنين قرارداد تعاوني هاي مسکن مهر مشمول کسر علي الحساب ماليات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشد.

لذا موکداً يادرآور مي شود با توجه به معافيت مذکور در کسر و ايصال ماليات علي الحساب در پرداخت هاي انجام شده بابت قراردادهاي مذکور، در هر صورت مطالبه ماليات علي الحساب مذکور از تعاوني هابابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعيت نداشته و چنانچه قبل يا پس از ابلاغ بخشنامه هاي مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالياتي مراتب معافيت مذکور اعمال گردد.

پندار سیستم

در ضمن در صورت قطعيت پرونده و شکايت مؤدي در اجراي مقررات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م تا تعيين تکليف موضوع در هيأت مزبور نسبت به توقف عمليات اجرائي اقدام شود.
 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.