آغاز بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در مجلس

0 45

نمايندگان مجلس رسيدگي به جزئيات لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را آغاز کردند و در نخستين مصوبه بند يک قانون ماليات هاي مستقيم را تغيير دادند.


براساس بند يک لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي که عهده دار وظايف حاکميتي مي باشند با تاييد مقام معظم رهبري» به بند ۴ به ماده ۲ قانون الحاق و تبصره ۳ ماده مذکور حذف مي گردد.

بر اين اساس اين بنيادها و نهادها در صورت تاييد رهبر انقلاب از پرداخت ماليات معاف مي شوند.دولت گذشته اصلاح نظام مالياتي را يکي از محورهاي ۷ گانه طرح تحول اقتصادي عنوان کرده بود اما تا پايان دوره فعاليت خود فقط توانست لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را به مجلس ارائه دهد تا رسيدگي به اين لايحه در زمان فعاليت دولت جديد آغاز شود.

اکنون دراصلاحيه جديد لايحه قانون ماليات هاي مستقيم براي رفع مشکلات موجود مواردي چون تعديل نرخ هاي مالياتي ، رفع تبعيض هاي مالياتي و اصلاح سازمان وصول و تشخيص مالياتي، روش هاي تشخيص و وصول ماليات بر اساس خود اظهاري و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد مورد نظر قرار گرفته شده است.

ماليات بر نقل و انتقال مسکن، ماليات بر ثروت و ماليات بر مجموع درآمد از مهمترين مواد گنجانده شده در اين لايحه مي باشد. در ماده ۲اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم آمده است: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، دستگاه هايي که بودجه آنها به وسيله دولت تأمين مي شودو شهرداري ها مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع  اين قانون نيستند.پيش از اين در تاريخ هشتم بهمن امسال کليات لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم با راي مثبت نمايندگان به تصويب مجلس رسيده بود.

منبع:روزنامه خراسان


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.