نرم افزارحسابداری صدگان

مجموعه « رهنمود انجام آزمون بحران» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

0 633

حسابداراپ

   بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌؛مجموعه «رهنمود انجام آزمون بحران» را به منظورمدیریت ریسک ‌‌و تعمیق مفاهیم و روش‌های بانکداری نوین در نظام بانکی به شبکه بانکی ابلاغ نمود.

پندار سیستمبه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مديريت ريسک که شامل فرايند شناسايي، اندازه‌گيري، کنترل و کاهش انواع ريسک‌ و همچنين ايجاد يک رويکرد آينده‌نگر نسبت به مسائل و مشکلات احتمالي در حوزه کسب و کار است ، جزء جدايي‌ناپذير فرآيند مديريت مؤثر و ايجاد فضاي کسب و کار ايمن مؤسسات اعتباري (بانک‌ها و مؤسسه اعتباري غيربانکي) به شمار می رود. بنابراين، در سال‌هاي اخير استفاده از تکنيک‌ها و روش‌هاي مديريت مؤثر ريسک در نهادهاي مالي به خصوص مؤسسات اعتباري توسعه بيشتري پيدا کرده است. يکي ازروش‌هاي مربوط به اين رويکرد که براي مديريت مؤثر ريسک بسيار حائز اهميت بوده و  روش‌هاي مختلف اجرایی را در بر می گیرد ، روش آزمون بحران است.
اين آزمون، يک ابزار تکميلي در کنار ديگر ابزارهاي مديريت ريسک بوده و  ميزان آسيب‌پذيري يا مقاومت مؤسسات اعتباري را در برابر شوک‌هاي مختلف مثلاً شوک اعتباري يا نقدينگي تعيين کرده و همچنين نشان مي‌دهد مؤسسات اعتباري تا چه ميزان مي‌توانند زيان‌هاي ناشي از وقوع اين شوک‌هاي احتمالي را پوشش داده و به فعاليت خود ادامه دهند. همچنين، يکي از دست‌آوردهاي انجام اين آزمون ،تعيين ميزان سرمايه مورد‌ نياز مؤسسات اعتباري براي رويارويي ايمن و بدون مشکل با شوک‌هاي احتمالي و شرايط بحران مي‌باشد. در نتيجه، انجام آزمون بحران و استفاده از نتايج آن در تدوين برنامه احتياطي و پیشگیرانه مي‌تواند به حفظ ثبات مالي شبکه بانکي کشور در شرايط وقوع شوک و بحران کمک شاياني کند.
با توجه به اهميت و لزوم برخورداري مؤسسات اعتباري از ابزاري مناسب براي انجام مديريت ريسک و تدوين برنامه احتياطي، بانک مرکزی مجموعه «رهنمود انجام آزمون بحران» مصوب بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری این بانک که به تأیید رییس‌کل بانک مرکزی نیز رسیده است را به عنوان گام اوليه جهت معرفي و اجراي اين آزمون و ايجاد بستري مناسب براي انجام مديريت مؤثر ريسک، ابلاغ می نماید.
ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي زير ساختهاي عملياتي لازم را براي تدوين برنامه آزمون بحران فراهم کرده و در فواصل زماني مناسب، اين آزمون را انجام دهند و از نتايج بدست آمده در راستاي شناسايي، کنترل و يا کاهش انواع ريسک استفاده کنند.
اين رهنمود مشتمل بر بخش‌هايي است که به برنامه‌ريزي براي اجرايي کردن آزمون بحران کمک شاياني مي‌کند.

براي دسترسي به اين رهنمود ها اينجا كليك كنيد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.