حسابان وب

بخشنامه ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۱/۱۵(تبصره ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان و ساير اشخاص)

1 2,227
آکادمی محسن قاسمی

نظر به اينکه در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان صندوق هاي مختلف بازنشستگي و ساير اشخاصي که حقوق اصلي خود را از ديگري دريافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت يا نيمه وقت با اشخاص ديگر همکاري و حقوق دريافت مي نمايند ابهاماتي مطرح مي باشد، بدينوسيله مقرر مي دارد:

۱- وجوه پرداختي به افراد بازنشسته که از سازمانهاي مختلف حقوق بازنشستگي دريافت مي نمايند و مجدداً بطور تمام وقت يا نيمه وقت به عنوان حقوق بگير با مراکز ديگر همکاري مي نمايند، با عنايت به ماده ۸۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن همـانند ساير حـقوق بگيران بدون توجه به وضعيت بازنشستگي آنان پس از کسر معافيت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحي قانون مزبور(مشروط به عدم استـفاده از معافيت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دليل داشتن درآمد حـقوق از محل ديگر) مـشمول مـاليات بـر درآمد حقوق بوده و ماليات آن مي بايست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون ياد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريزگردد.

فینتو

۲-وجوه پرداختي به اشخاصي که با حفظ رابطه استخدامي با سازمان متبوع خود در سازمانهاي ديگر شاغل مي باشند بدون کسر معافيت موضوع ماده ۸۴ اصلاحي قانون موصوف، مشمول ماليات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکرخواهد بود.
 
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم

1 نظر
  1. حمید رضا می گوید

    با سلام
    مالیات , پرداختهایی که به پزشکان در بیمارستانها و مراکز درمانی می شود با توجه به اینکه پزشک درصدی از درآمد دریافتی از بیماران ویزیت شده توسط خود را دریافت میکند و به صورت ثابت حقوقی دریافت نمی کند چگونه محاسبه می شود ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.