نرم افزارحسابداری صدگان

کاهش فرار مالياتي با اجراي طرح هاي جديد

0 418

حسابداراپ

رييس کل سازمان امور مالياتي از تلاش نظام مالياتي براي جلوگيري از فرار مالياتي با تکيه بر طرح هاي جديد اين سازمان خبر داد.


به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري از فرار مالياتي بعنوان مهمترين دغدغه نظام مالياتي ياد کرد و گفت: دولت همواره درصدد بوده تا با کاهش فرار مالياتي، ترکيب مناسبي از درآمدهاي دولت را بوجود آورد بطوري که سهم ماليات ها بخش قابل توجهي از بودجه کشور را تشکيل دهد.

 وي با بيان اينکه در حال حاضر تنها ۴۵ درصد از بودجه جاري کشور از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود که اين رقم مطلوب نيست، گفت: هم اکنون ۲۵ درصد اقتصاد ايران ماليات نمي دهد که از اين بخش بعنوان اقتصاد پنهان ياد مي شود.

 رييس کل سازمان امور مالياتي اظهار اميدواري کرد با اجراي کامل طرح جامع مالياتي، فرار مالياتي از ۲۵ درصد فعلي به ۱۵ درصد کاهش يابد که معمولا ۱۰ درصد فرار مالياتي در همه جاي دنيا ديده مي شود.

وي افزود: ما از نظر دريافت ماليات در ميان کشورهاي جهان در پايين ترين رتبه قرار داريم. البته با اجراي طرح هايي همچون طرح جامع مالياتي، ماليات بر ارزش افزود، راه اندازي صندوق هاي فروش، ميزان درآمدهاي مالياتي به شکل مشهودي افزايش مي يابد.

 دکتر عسکري در خصوص وصولي ماليات بر ارزش افزوده سال ۹۱ گفت: درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده در سال گذشته ۱۰۳ درصد محقق شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبلش حدود ۴۶ درصد رشد داشته است.

پندار سیستم

 وي با بيان اينکه سهم اصناف در توليد ناخالص داخلي ۳۰ درصد است، گفت: با وجود اين سهم بالا، اصناف فقط ۶ درصد ماليات مي پردازند. وي در رابطه با دريافت ماليات از خرده فروشان نيز خاطرنشان کرد: لازمه ماليات بر ارزش افزوده براي خرده فروشان، نصب صندوق فروش است که مي بايد به تمامي مشاغل خرده فروش تسري پيدا کند. ما اين طرح را با نصب ۱۰ صندوق آزمايش کرديم و تا پايان سال هم چند صندوق ديگر نصب خواهيم کرد.

 نظام مالياتي هيچگونه افزايش نرخي در لايحه بودجه ۹۳ نداشته است

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور گفت: نظام مالياتي هيچگونه افزايش نرخي را در لايحه بودجه ۹۳ نداشته است، بلکه برخي نرخ ها نيز کاهش يافته است.

به گزاش رسانه مالياتي ايران، محمد قاسم پناهي در خصوص افزايش درآمد مالياتي در سال آينده و ارتباط آن با افزايش نرخ مالياتي ، گفت: نظام مالياتي هيچگونه افزايش نرخي را در لايحه بودجه ۹۳ نداشته است، بلکه برخي نرخ ها نيز کاهش يافته است و اعتقاد دارم بايد همکاري موديان بيشتر شود و با افزايش موديان پايه ها، درآمدهاي منطقي را ايجاد کرده و ملاک عمل قرار دهيم. وي همچنين با بيان اينکه در همه نظام هاي مالياتي با وجود داشتن اطلاعات، گرفتن ماليات بر درآمد به سمت خوداظهاري پيش مي رود، تصريح کرد: در حقيقت داشتن اين اطلاعات براي زماني است که فرد گزارش غير واقعي از وضعيت خود ارائه دهد. وي تاکيد کرد: در حال حاضر در اظهارنامه هاي مالياتي اطلاعات درست ابراز نمي شود و عملا بايد بر اساس چارچوب هاي ديگر تصميم گيري کرد.

 قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور، افزود: در صورتي که اطلاعات افراد درست باشد، چه لزومي دارد اطلاعات آنها بررسي شود و در دنيا کمتر از ۲۰ درصد موديان را براي رسيدگي انتخاب مي کنند. وي با بيان اين که مودياني که فعاليت خود را اعلام نمي کنند، اطلاعات آنها کارشناسي مي شود و بقيه بر اساس خود اظهاري است، ادامه داد: اکنون اظهارنامه ها داراي چارچوب خاصي است که مودي بايد آن را تکميل کند و و براي سازمان مالياتي ارسال نمايند.

پناهي افزود: مودياني که در چارچوب قانوني اظهارنامه هاي الکترونيکي ارائه کردند، مي توانند از معافيت ها استفاده کنند و هر مودي که چارچوب را رعايت کند، در روند خوداظهاري قرار مي گيرد.

 قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور خاطرنشان کرد: در صورت تامين زيرساخت اطلاعاتي ، ديگر نياز نيست سازمان امور مالياتي به دنبال موديان برود، بلکه با آمار و اطلاعاتي که از وضعيت درآمدها دارد، تصميم گيري مي کند.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.