نرم افزارحسابداری صدگان

کارآمدي نظام مالياتي، در گروي اجراي نظام جامع مالياتي

0 457

حسابداراپ

عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران گفت: زيربناي تحول و کارآمدسازي نظام مالياتي در ايران،‌ استقرار نظام جامع اطلاعات مالياتي است.

پندار سیستم


به گزارش رسانه مالياتي ايران، سعيد جمشيدي فرد با بيان اين که اجراي طرح جامع اطلاعات مالياتي، تحول و کارآمدي نظام مالياتي را به دنبال دارد، گفت: اين سيستم بايد به قوانين و مقررات ساير حوزه هاي اقتصادي تطبيق پيدا کند تا اجراي آن، با تحول در نظام مالياتي همراه باشد. وي با اشاره به اينکه حوزه ماليات از لحاظ دانش فني و زيربناهاي علمي، از پتانسيل بالايي برخوردار است، افزود: بايد اين امکان فراهم شود تا از تخصص تشکل هاي حرفه اي، از جمله انجمن حسابداران خبره و جامعه حسابداران رسمي ايران، در بهبود تعامل با محيط هاي مالياتي استفاده شود. عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران در خصوص راه هاي کارآمدتر کردن نظام مالياتي کشور اظهار داشت: زيربناي تحول و کارآمدسازي نظام مالياتي در ايران،‌ استقرار نظام جامع اطلاعات مالياتي است. وي با بيان اينکه بسياري از احکام و مقررات مالياتي، از ديدگاه گيرنده ماليات وضع مي شود، تصريح کرد: تعامل با موديان مي تواند به برقراري ارتباط منطقي بين مسوولان، مجريان قوانين و موديان کمک کند. جمشيدي فرد ادامه داد: بايد توجه داشت که هزينه جمع آوري ماليات تا حد امکان پايين نگه داشته شود و آنچه به صورت ماليات جمع آوري مي شود، به طور کامل در اختيار دولت و خزانه داري قرار گيرد. اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: طرح ايجاد زيرساخت هاي سخت افزاري و ارتباطات و طرح اصلاح ساختار سازماني و مديريت منابع انساني، ‌از ديگر راهکارهاي عملياتي براي اجرايي شدن نظام مالياتي در چارچوب طرح هاي اقتصادي کشور است


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.