حسابان وب

سازمان مالیاتی مکلف به برداشت مالیات علی‌الحساب و سود سهام شرکت‌های دولتی شد.

0 353
آکادمی محسن قاسمی

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: بر اساس مصوبه امروز صبح این کمیسیون در صورتی که شرکت های دولتی نسبت به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم نکنند این سازمان مکلف به برداشت مالیات علی‌الحساب و سود سهام شرکت‌های دولتی شد.


جعفر زاده ایمن آبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  خانه ملت با اشاره به مصوبات جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: درادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ در جلسه این کمیسیون امروز بند(ی) تبصره ۳ لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

فینتو

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود:  بر اساس بند مذکور “شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند.”

وی گفت: در ادامه بند(ی) مصوب کمیسیون تلفیق آمده است: “درصورت عدم اجرای ماده( ۴۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی ) موظف است سود (سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجا ه درصد( ۵۰ %) است را به حساب درآمد عمومی(موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره ( ۵) این قانون که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می نماید، واریز کنند.”

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، درصورتی که شرکتهای دولتی مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه را به صورت یک دوازدهم به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی کردند، این سازمان موظف بود سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نماید که کمیسیون تلفیق سازمان امور مالیاتی را مکلف به وصول مالیات علی الحساب و سود سهام کرد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.