نرم افزارحسابداری صدگان

جزئیات فروش سهام ۸ وزارتخانه‌

0 502

حسابداراپ

سازمان خصوصی سازی جزئیات آخرین آمار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تا نیمه آذرماه امسال و میزان فروش سهام زیرمجموعه های ۸ وزارتخانه را اعلام کرد.به گزارش مهر، جدیدترین آمار واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی توسط خصوصی سازی از ابتدای سال ۸۴ تا نیمه آذر ماه سال جاری نشان می دهد که در این مدت از ۱.۴۹۷.۷۴۸ میلیارد ریال سهام فروخته شده، ۴۴۴.۳۱۳ میلیارد ریال بابت سهام عدالت، ۶۷۰.۶۶۹ میلیارد ریال به بخش غیردولتی و ۳۸۲.۷۶۶ میلیارد ریال به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت واگذار شده است.

بر این اساس ۲۹.۷ درصد از واگذاری های صورت گرفته طی این سالها به سهام عدالت، ۴۴.۸ درصد به بخش غیردولتی و ۲۵.۶ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون تعلق گرفته است؛ این در حالی است که در سال جاری سهامی بابت سهام عدالت واگذار نشده و در مجموع رقم واگذاری سهام امسال بالغ بر ۱۵۰.۲۶۷ میلیارد ریال اعلام شد.

پندار سیستم

آمار واگذاری ها بر اساس بازار عرضه سهام حاکی است که در این سالها ۴۹.۱ درصد از واگذاری ها در بورس، ۷.۶ درصد در فرابورس، ۰.۲ درصد به روش مذاکره و ۴۳.۰ درصد به روش مزایده انجام شده. در عین حال در سال ۹۲ حدود ۷.۶ درصد از واگذاری ها در بورس،۱.۸ درصد در فرابورس و ۰.۸ درصد به روش مزایده انجام گرفت و هیچ واگذاری مذاکره ای انجام نگرفت.

واگذاری سهام دولتی ها به تفکیک حجم واگذاری سهام از سال ۸۴ تا نیمه آذرماه امسال نشان می دهد که ۹۵.۸ درصد از واگذاری ها به صورت بلوکی، ۳.۳ درصد به صورت تدریجی و ۰.۱ درصد به صورت ترجیحی انجام شده است.

همچنین آمار واگذاری سهام وزارتخانه ها نیز نشان می دهد که از سال ۸۴ تا پایان آبانماه امسال با احتساب سهام عدالت ۶۹۸.۷۸۵ میلیارد ریال سهام معادل ۴۶.۷ درصد متعلق به وزارت نفت، ۳۳۶.۰۷۳ درصد از سهام معادل ۲۲.۴ درصد مربوط به بخش های وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۴۲.۲۲۴ میلیاردریال سهام معادل ۱۶.۳ درصد متعلق به وزارت نیرو بوده است و این ۳ وزارتخانه به ترتیب بیشترین آمار واگذاری سهام را به خود اختصاص داده اند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۷.۷ درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴.۷ درصد، وزارت راه و شهرسازی ۱.۸ درصد، وزارت جهادکشاورزی ۰.۳ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۰.۰۱ درصد از واگذاری های انجام شده را به خود اختصاص دادند.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.