نرم افزارحسابداری صدگان

تقسيط ماليات توليدکنندگان

0 572

حسابداراپ

رييس کل سازمان امور مالياتي از تلاش نظام مالياتي براي حمايت از بخش توليد خبر داد و گفت: تا جايي که امکان داشته باشد نسبت به تقسيط ماليات توليدکنندگان سياست هاي حمايتي مناسبي بکار مي بنديم.

پندار سیستم


به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري با بيان اينکه اقتصاد کشور امروز در شرايط خاصي قرار دارد، تصريح کرد: قطعا در اين شرايط حداقل بر روي توليدکنندگان فشارهايي وارد شده است از اين رو سازمان امور مالياتي تمام تلاش خود را بکار بسته تا ضمن عمل به وظايف خود از توليدکنندگان حمايت هاي لازم را به عمل آورد. وي افزود: تا جايي که براي ما مقدور باشد سعي مي کنيم شرايطي فراهم آوريم که اين بخش در پرداخت مالياتشان با مشکلات کمتري روبرو شوند. رييس کل سازمان امور مالياتي خاطرنشان کرد: يکي از بسته هاي حمايتي مي تواند تقسيط پرداخت ماليات باشد که قطعا در برنامه هاي جاري سعي مي کنيم با بالاترين توان شرايط آن را فراهم آوريم.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.