حسابان وب

بخشنامه ۱۷۳۱۲/۲۰ مورخ ۹۲/۱۰/۴ (اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي جهت اجرا در سال ۱۳۹۳ براي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۴ ميلادي براي خودروهاي وارداتي)

0 436
آکادمی محسن قاسمی

در اجراي مواد ۴۲ و۴۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ ، بدينوسيله فايل حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذكر شده و همچنين حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحي قانون ثبت قرار مي گيرد، به شرح جداول؛ 

فینتو۱- بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل وانتقال خودروهاي توليد داخل
۲- مجموع ارزش گمرگي وحقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل وانتقال خودروهاي وارداتي
۳- بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي توليد داخل
۴- مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات وعوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي وارداتي، با رعايت نکات ذيل( جهت اجرا در سال ۱۳۹۳ براي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۴ ميلادي براي خودروهاي وارداتي) از طريق اين لينک  قابل دسترسي مي باشد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.