نرم افزارحسابداری صدگان

ارسال الکترونيکي صورت معاملات، يک گام مثبت

0 459

حسابداراپ

مطابق دستورالعمل هاي اجرايي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، ادارات مالياتي از سال ۱۳۹۱ هيچ گزارشي از صورت معاملات را از صاحبان مشاغل به صورت دستي تحويل نمي گيرند.


پندار سیستم

بدون شک نقش و جايگاه ماليات در جامعه و گسترش آن در بين فعالان اقتصادي، يکي از اصول محوري در ساختار اقتصاد، شفافيت در ميزان درآمدها و مبادلات اقتصادي مي باشد. اين امر صرفا با سازماندهي، برنامه ريزي و ايجاد ارتباط موثر بين سازمان ها، دستگاه ها، تشکل هاي صنفي و صاحبان مشاغل ميسر مي گردد. در همين راستا و مطابق دستورالعمل هاي اجرايي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، ادارات مالياتي از سال ۱۳۹۱ هيچ گزارشي از صورت معاملات را از صاحبان مشاغل به صورت دستي تحويل نمي گيرند؛ از اينرو ارايه فهرست معاملات، تا يکماه پس از پايان هر فصل و آن هم تنها به صورت الکترونيکي و از طريق سامانه عمليات الكترونيك موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR امكان پذير مي باشد. هدف از ارسال فهرست معاملات فصلي از طريق درگاه (پورتال) سازمان امورمالياتي کشور نيز، شفاف سازي اطلاعات اقتصادي، مکانيزه کردن سيستم مالياتي درکشور، تحقق عدالت مالياتي و عدم مراجعه حضوري به ادارات مالياتي مي باشد. اين اقدام داراي مزيت هاي فراواني است . فراهم کردن خدمات الکترونيکي مالياتي و انجام کليه امور مربوط به ارسال صورت معاملات بدون نياز مراجعه موديان به واحدهاي مالياتي، صرفه جويي در وقت و هزينه ها، كاهش يافتن و نزديك به صفر شدن ضريب خطا در هنگام وارد کردن اطلاعات به دليل حذف اپراتور ثبت اطلاعات، و کاهش سفرهاي درون شهري از جمله مزيتهاي قابل ذکر مي باشد. به بيان ديگر، ثبت الكترونيكي معاملات اين امکان را براي موديان فراهم كرده است که در هر ساعت از شبانه روز بتوانند، در منزل يا محيط کار، اطلاعات و صورتحساب ريز خريد و فروش خود را بدون اشتباه و با اطمينان وارد سامانه نمايند. از اينرو، اين دغدغه وجود ندارد که اطلاعات هويتي و يا اعداد و ارقام وارد شده در سيستم توسط اپراتورها به اشتباه براي يکديگر و يا اعداد و ارقام جابجا شوند و يا اينکه براي اصلاح اطلاعات ارسالي، مودي به واحدهاي مالياتي مراجعه نمايد چرا که خود مودي اطلاعات فهرست معاملات را اعلام و در مواقع لزوم اصلاح و يا تغيير مي دهد و سپس ثبت و ارسال مي نمايد و مسووليتش نيز برعهده خود اوست. اكنون كه سازمان امور مالياتي، در راستاي اجراي سياست هاي دولت مبني بر توسعه خدمات الكترونيك و با پياده سازي طرح جامع مالياتي به منظور تشويق و توسعه خوداظهاري ماليات بر پايه احترام و اعتماد متقابل يک گام مثبت برمي دارد، اميد است که عمليات ارسال الكترونيكي اطلاعات موديان در اجرايي نمودن دستورالعمل هاي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، بستر مناسبي را براي بهره مندي هرچه بيشتر مردم، از اين نوع خدمات و امكانات رفاهي، بيش از پيش، فراهم نمايد.

عليار کريمي فرد

منبع : سازمان امور مالیاتی


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.