نرم افزارحسابداری صدگان

اولين دوره آموزشي ماژول حسابرسي (ITS) برگزار شد.

0 780

حسابداراپ

اولين دوره آموزشي پيمانه(ماژول) نرم افزار حسابرسي با هدف ايجاد آمادگي مورد نياز براي بهره برداري از سامانه نرم افزاري يکپارچه مالياتي) ( ITS برگزار شد.


 به گزارش رسانه مالياتي، در راستاي پياده سازي نظام جامع نوين مالياتي در سطح کشور، اولين دوره آموزشي پيمانه نرم افزار حسابرسي توسط شرکت بول فرانسه و از تاريخ ۴ آبان ماه ، به مدت چهار روز کاري تشکيل شد.

پندار سیستم

بر اساس اين گزارش، در اين دوره روساي ادارات امور مالياتي موج هاي اول و دوم پايلوت اين پروژه با همراهي تعدادي از همكاران فعال در حوزه حسابرسي ادارات مذكور و مربيان تربيت شده دوره قبل شركت كردند.

 در اين خصوص، هفته دوم آبان ماه آموزش پيمانه حسابرسي بمنظور فعال سازي ادارات موضوع موج سوم پايلوت پروژه و تقويت هر چه بيشتر ديگر همكاران موج اول و دوم پايلوت كه دوره هاي آموزشي پيشين اين سامانه را طي شهريور ماه سال جاري گذرانده اند، در دستور كار قرار گرفت و دومين دوره ۴ روزه آموزش پيمانه نرم افزاري حسابرسي توسط مدرسين آموزش ديده طرح جامع مالياتي در تاريخ ۱۱ – ۱۴ آبان ماه سال جاري براي گروه هاي مذکور برگزار شد.

 همچنين انتظار مي رود پس از آشنايي و آموزش همكاران آموزش ديده در ادارات امور مالياتي موضوع پايلوت پروژه سامانه نرم افزاري يكپارچه مالياتي (ITS)، امكان حسابرسي عملكرد موديان اين ادارات از طريق سامانه فراهم شود كه اين مهم، گامي بلند در پياده سازي نظام جامع نوين مالياتي در سطح كشور خواهد بود.

گفتني است در گام نخست راه اندازي سامانه نرم افزاري يكپارچه مالياتي (ITS)، طي خرداد و تيرماه سال جاري ۱۰ پيمانه نرم افزاري سامانه پس از انجام آزمون هاي مختلف و برگزاري دوره هاي آموزشي متعدد بصورت آزمايشي در ادارات چهار گانه با موضوع موج هاي اول و دوم پايلوت پروژه سامانه نرم افزاري يكپارچه مالياتي (ITS) راه اندازي و مستقر گرديد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.