نرم افزارحسابداری صدگان

کسری بودجه با اخذ صحیح مالیات جبران خواهد شد.

0 466

حسابداراپ

عضوهیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و افزایش در آمدها مانند اخذ صحیح مالیات از راهکارهای اساسی جبران کسری بودجه است.


ابراهیم نکو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگذاری خانه ملت، اظهار داشت: برای جبران کسری بودجه ۹۲استفاده از توان بخش خصوصی یکی از راهکارها خواهد بود اما نباید تمرکز به این روش محدود شود.

نماینده مردم بهارستان و رباط‌ کریم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تقویت تولید و رونق اقتصادی موثر خواهد بود و منجر به رفع تورم، رشد اقتصادی و متعامل کردن بازارها خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: برای جبران کسری بودجه سال ۹۲ از طریق افزایش درآمدها باید راههای منطقی در نظر گرفته شود.

پندار سیستم

نکو گفت: در اخذ مالیات باید دقت شود که مجری دریافت و همچنین پرداخت کنندها مالیات به وظیفه قانونی خود عمل کنند و آنچه مشخص است در صورت محقق شدن درآمدهای مالیاتی، کمک زیادی به جبران کسری بودجه خواهد شد.

وی افزود: موضوع دیگری که در جبران کسری بودجه سال ۹۲ باید حتما لحاظ شود این است که در کاهش هزینه ها نباید صرفا بر کاهش بودجه های عمرانی و پروژههای شهرستانی تاکید کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر لزوم کسب درآمدهای پایدار در بودجه گفت: امیدوارم دولت یازدهم در بودجه سال ۹۳ با انجام کار کارشناسی تمرکز را بر روی کسب درآمدهای منطقی و صحیح قرار دهد.

نکو در تشریح راههای دیگر جبران کسری بودجه عنوان داشت: یکی از روشها برای جبران کسری بودجه فروش اعتبارات تملک دارایی ها سرمایه ای و مالی مانند فروش سهام خواهد بود البته برای این کار باید شرایط و ملاحظات قانونی لحاظ شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:باید توجه داشت با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی یک منبع استراتژیک و بین نسلی محسوب می شود، برداشت از صندوق برای جبران کسری بودجه روش ناصحیحی خواهد بود.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.