حسابان وب

پياده سازي كامل طرح جامع مالياتي تا پايان سال ۹۴/ ۱۰۰۰ مميز كلي در كل كشور به طرح جامع مالياتي مي پيوندند

0 492

حسابداراپ

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ، از پياده سازي كامل طرح جامع مالياتي تا پايان سال ۹۴ خبر داد و گفت : در حال حاضر طرح جامع مالياتي در حال پياده سازي در سه استان پايلوت تهران ،‌اصفهان و كرمانشاه است كه شش ماه به طول خواهد انجاميد .


حسابداری علیمرادی

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، ‌دكتر علي عسكري ، در نخستين نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه هاي جمعي در دولت يازدهم ، در روز يكشنبه ۱۴ مهرماه ، خاطر نشان كرد : طرح جامع مالياتي ، يكي از سه محور اساسي طرح تحول نظام مالياتي كشور بود كه بعد از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم ، عملياتي شد و از نرم افزار اصلي اين طرح در خردادماه سال جاري رونمايي شد . رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه فاز اجرايي طرح جامع مالياتي در سه مرحله انجام شده كه اولين مرحله ، برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار بين المللي و مرحله بعد طراحي نرم افزار يكپارچه مالياتي توسط شركت بول فرانسه است ، عنوان كرد : در حال حاضر مرحله سوم طرح در حال انجام است كه شامل پياده سازي نرم افزار يكپارچه مالياتي در استان هاي پايلوت است و متعاقب آن طرح جامع به ابعاد ملي عملياتي خواهد شد .

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت : مطابق برنامه ريزي صورت گرفته براي پياده سازي نرم افزار يكپارچه مالياتي ، حدود ۱۰۰۰ مميز كلي دركل كشور مرحله به مرحله به طرح جامع مالياتي خواهند پيوست. به گزارش رسانه مالياتي ايران ، ‌دكتر علي عسكري ، در نخستين نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه هاي جمعي در دولت يازدهم ، در روز يكشنبه ۱۴ مهرماه خاطر نشان كرد : در حال حاضر نرم افزار يكپارچه مالياتي در سه اداره كل امور مالياتي استان تهران ، ‌اصفهان و كرمانشاه و مميز كلي هاي مربوط به آنها در حال پياده سازي است كه اين پروژه ، شش ماه به طول خواهد انجاميد . وي اضافه كرد : در سال ۹۳ نيز هفت اداره كل با تمام مميزكلي هاي مربوطه به طرح جامع مالياتي خواهند پيوست و همچنين در سال ۹۴ نيز شاهد پيوستن ۲۱ اداره كل باقيمانده استاني به طرح جامع مالياتي خواهيم بود .


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.