معاون سازمان امور مالياتي كشور عنوان كرد بدون تشكيل پرونده ، ماليات تعيين نمي شود

0 38

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور گفت: سازمان امور مالياتي كشور بدون اظهار موديان قادر به ايجاد پرونده مالياتي نيست و تاكنون بدون تشكيل پرونده براي هيچ يك از موديان، مالياتي در نظر گرفته نشده است.


به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل ازرسانه مالياتي ايران، وكيلي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه تشكيل پرونده مالياتي براساس مراجعه خود افراد صورت مي گيرد، گفت: تعدادي ديگر از پرونده هاي مالياتي براساس اطلاعات به دست آمده از معاملات انجام مي شود.

وي با بيان اين كه موديان براساس اطلاعات ارائه شده در خصوص معامله ، اقدام به پرداخت ماليات مي كنند، ادامه داد: تاكنون بدون تشكيل پرونده براي هيچ يك از موديان، مالياتي در نظر گرفته نشده است.

معاون اداره ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور در ادامه اظهار داشت: از موديان براي تكميل پرونده و ارائه اسناد مدارك دعوت به عمل مي ايد.

وي افزود: تمامي دعوت نامه ها ي مالياتي و اوراق ها به آخرين آدرس ازسوي موديان ارسال مي شود. وكيلي با اشاره به اينكه در مراحل دادرسي ماليات ها، رفع تعرض براي موديان صورت مي گيرد، افزود: تاكنون هيچ سو استفاده اي ازسوي موديان ديگر در خصوص ارائه اطلاعات معامله صورت نگرفته است.

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امورمالياتي كشور خاطرنشان كرد: سازمان امور مالياتي كشور بدون اظهار موديان قادر به ايجاد پرونده مالياتي نيست و تمامي اطلاعات ازسوي معاملات صورت گرفته از طريق موديان ارائه مي شود.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.