حسابان وب

مزاياي نهادينه شدن ارسال صورت معاملات به صورت الکترونيکي

0 398

حصین حاسب

در جامعه مدرن و رقابتي امروز، زمان عنصري بسيار مهم و گرانبها به شمار مي رود و اتلاف وقت صدمات بسيار و بعضا جبران ناپذيري به همراه دارد و موجب خلل در امور مملکت مي شود؛ براين اساس تلاش بشر مبتني بر استفاده از ابزار و امکاناتي است که بيشترين بهره برداري از زمان را با کمترين هزينه و اتلاف سرمايه انساني و مادي داشته باشد. با توجه به اهميت موضوع، اجراي ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم نيل به اين مهم را تسهيل ساخته است. براساس اين ماده، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلي، پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي به ادارات امورمالياتي تحويل دهند.


پندار سیستم

تا سال ۸۹، معاملات فصلي به صورت دستي تهيه و به صورت حضوري به اداره امورمالياتي ارائه و در قبال آن رسيد دريافت مي شد اما از سال ۹۱ به بعد هيچ گزارشي به صورت دستي درريافت نشد و موديان مکلف شدند فهرست معاملات خود را به صورت اينترنتي ارسال کنند. استفاده از سامانه الکترونيکي صورت معاملات اشخاص علاوه بر اين که نقص هاي انجام امور به صورت حضوري و دستي را برطرف مي کند مزاياي بي شماري دارد که عبارتند از: – سرعت بخشيدن به امور آنهم با حداقل اشتباه و به تبع آن رعايت حقوق مشمولين ( اشتباهاتي نظير نادرست وارد کردن اطلاعات بوسيله کارکنان ادارات مالياتي به علت ازدحام و حجم بالاي کار و …) – احترام به وقت مخاطب و درنتيجه تکريم موديان، تسهيل در انجام وظايف قانوني مشمولين و برطرف ساختن توجيهات و بهانه هاي غيرموجه اشخاص براي عدم ارسال صورت معاملات خود (زيرا اين امکان به آنها داده شده است که در هر ساعتي از شبانه روز و در هر مکاني که حضور دارند مبادرت به ارسال صورت معاملات خود نمايند و ديگر سفر، بعد مسافت، داشتن مشغله و حتي عواملي مانند سرما ، گرما و … خللي در اجراي اين امر ايجاد نمي کند و از طرفي هم ادارات امورمالياتي از عواملي مانند ازدحام، کندي در انجام امور و اتلاف انرژي به دور مي مانند که اين موضوع موجب کاهش هزينه ها مي شود. همچنين ارسال صورت معاملات، به صورت آنلاين و آفلاين امکان پذير است و اين امکان را به افراد مي دهد که تمام فرآيندهاي ارسال معاملات خود اعم از ارسال اطلاعات خريد و فروش را به صورت غيرحضوري انجام دهد که اين امور موجب شفاف سازي بيشتر نيز خواهد شد.) البته در کنار تمام مزاياي ارزشمند ياد شده ارسال صورت معاملات به صورت الکترونيکي با مشکلاتي نيز مواجه است که به راحتي و صرف هزينه اي اندک قابل حل شدن مي باشد. مشکلاتي اعم از سرعت پايين اينترنت يا قطع و وصل شدن احتمالي آن حين انجام کار و عدم امکان ارسال اطلاعات با حجم بالا. از طرفي توجه به پيشنهادات از سوي موديان نيز به بهبود روند کار کمک شاياني مي کند.خدمات ارائه شده بايد به روز و مبتني بر نياز کاربر سازمان باشد. در کنار تمام موارد ياد شده موديان نيز وظايفي دارند که انجام آن مزيت هاي کار به صورت الکترونيکي را تکميل مي کند و با عدم رعايت آن مشکلات عديده اي براي خود و ادارات مالياتي به وجود مي آورند که برخي از وظايف آنها عبارتند از: – اشخاص مشمول نسبت به وارد کردن اطلاعات به صورت صحيح و استفاده از نوع مرورگر آگاهي لازم را کسب کنند. – اشخاص متناسب با نوع فعاليت خود، مبادرت به ارسال اطلاعات خريد و فروش نمايند. – آگاهي از اينکه انجام تکاليف در خصوص اجراي دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مانع اجراي تکاليف مقرر در ماده ۱۰۴ قانون ماليات هاي مستقيم و يا برعکس نيست و درصورت عدم انجام تکاليف در هريک از موارد فوق مشمول جرائم متعلقه خواهد شد.

زهرارحمن

منبع : سازمان امور مالیاتی


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.