نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعيه شماره ۹۲/۵۴۰۴۹ مورخ ۹۲/۷/۷ جامعه حسابداران رسمي در خصوص اطلاعات قابل درج در ذيل جدول قسمت دوازدهم گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م

0 550

حسابداراپ

 

قابل توجه موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي


پندار سیستم

با توجه به ابهامات موجود در بخشنامه هاي صادره در سال ۱۳۹۱ در ارتباط با ارائه معافيت مالياتي مربوط كالا و خدمات صادرات، كارگروه مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران، پيشنهاد نمود كه توضيحات و اطلاعات به پيوست در ذيل جدول قسمت دوازدهم گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم درج گردد.


محمد حجي

عضو هيئت مديره


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.