نرم افزارحسابداری صدگان

توقف موقت اجرای برخی مصوبات دولت قبل رفع شد.

0 628

حسابداراپ

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته را کان لم یکن تلقی کرد.

   

پندار سیستم

اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای با اشاره به لغو چند مصوبه هیئت دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانها صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیونهای وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهر آفرین را کان لم یکن تلقی کرد.
در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه ای را دارای بارمالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.
یادآور می شود، بخشنامه های قبلی معاون اول رئیس جمهور که در بخشنامه جدید کان لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:

 ۱- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ 

۲- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ 


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.