- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بدون اظهارمودیان،پرونده مالیاتی بسته نمی شود

معاون اداره مالیات های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی کشور بدون اظهار مودیان قادر به ایجاد پرونده مالیاتی نیست و تمامی اطلاعات ازسوی معاملات صورت گرفته از طریق مودیان ارائه می شود.


به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از باشگاه خبرنگاران،وکیلی معاون اداره مالیات های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور با بیان اینکه  تشکیل پرونده مالیاتی  براساس مراجعه خود افراد صورت می گیرد، گفت: تعدادی دیگر از پرونده های مالیاتی  براساس اطلاعات به دست آمده از معاملات انجام می شود.

وی ادامه داد: تاکنون بدون تشکیل پرونده برای هیچ یک از مودیان مالیاتی در نظر گرفته نشده است.

وکیلی در ادامه تصریح کرد:مودیان براساس اطلاعات ارائه شده در خصوص معامله ، اقدام به پرداخت مالیات می کنند.

معاون اداره مالیات های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور در ادامه اظهار داشت: از مودیان برای تکمیل پرونده و ارائه اسناد مدارک دعوت به عمل می اید.

وی در ادامه افزود: تمامی دعوت نامه ها ی مالیاتی و اوراق ها به آخرین آدرس ازسوی مودیان ارسال می شود.

وکیلی با اشاره به اینکه در مراحل دادرسی مالیات ها، رفع تعرض برای مودیان صورت می گیرد،  افزود: تاکنون هیچ سو استفاده ای ازسوی مودیان دیگر در خصوص ارائه اطلاعات معامله صورت نگرفته است.

معاون اداره مالیات های مستقیم سازمان امورمالیاتی کشور توضیح داد: سازمان امور مالیاتی کشور بدون اظهار مودیان  قادر به ایجاد پرونده مالیاتی نیست و تمامی اطلاعات ازسوی معاملات صورت گرفته از طریق مودیان ارائه می شود.