حسابان وب

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها

0 332
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و شصت و چهارمين جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ خود دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها را در ۴۸ ماده و ۱۸ تبصره به تصويب رساند.
دستورالعمل مذکور،جايگزين دستورالعمل قبلي شوراي پول و اعتبار موضوع مصوبه يک‌هزار و يک‌صد و شانزدهمين جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ شوراي پول و اعتبار ‌گرديده است.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.