نرم افزارحسابداری صدگان

جدول عملكرد ماليات بر ارزش افزوده طي ۶ سال

2 1,459

حسابداراپ

وضعيت تحقق درآمدهاي مالياتي طي دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ نشان مي دهد كه افزايش كل درآمدهاي مالياتي از ۴۶۶ ميليارد ريال در سال ۵۷ به رقم ۳۹۹ هزار و ۷۶۰ ميليارد ريال در سال ۹۱ افزايش يافته است.

 

 نسبت ماليات به هزينه هاي جاري طي سال هاي (۱۳۹۱-۱۳۸۴) (ارقام به درصد)


سال نسبت ماليات به هزينه جاري رشد هزينه هاي جاري دولت
۱۳۸۴ ۴۰.۷ ۴۲.۷
۱۳۸۵ ۳۶.۵ ۲۵.۷
۱۳۸۶ ۴۵.۵ ۱.۳
۱۳۸۷ ۴۱.۱ ۳۸.۳
۱۳۸۸ ۵۰.۵ ۱.۹
۱۳۸۹ ۴۳.۲ ۱۱.۰
۱۳۹۰ ۴۰.۸ ۲۵
۱۳۹۱ ۴۳.۷ ۹۰.۲


سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع بودجه عمومي دولت از ۳۱.۱ درصد در سال ۷۹ به بيش از ۲۵.۱ درصد در سال ۸۳ افزايش يافته است. اين نسبت در سال ۸۴ از رقم ۲۸.۶ درصد به ۳۶.۵ درصد در سال ۹۱ افزايش يافت.


 ماليات بر ارزش افزوده

 طي ۱۸ دوره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال ۸۷ لغايت ۳۱ فروردين ماه ۹۲ در مجموع تعداد دو ميليون و۹۲۲ هزار و ۸۳۰ فقره اظهارنامه توسط موديان مشمول قانون  ماليات بر ارزش افزوده تسليم ادارات امور مالياتي شد.

خاطرنشان مي سازد تا كنون از ابتداي اجراي قانون تا پايان تيرماه امسال در مجموع مبلغ ۳۰۲ هزار و ۸۱۵ ميليارد ريال ماليات و عوارض ابراز شده است. همچنين از ابتداي اجراي قانون تا  تاريخ مذكور در مجموع مبلغ ۳۸۹ هزار و ۳۲۵ ميليارد ريال ماليات و عوارض (۲۲۲ هزار و ۳۱۲ ميليارد ريال ماليات و ۱۶۷ هزار و ۱۳ ميليارد ريال عوارض) وصول شده است.

پندار سیستم

 به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل ازمهر، بر اساس جديدترين گزارش بررسي عملكرد نظام مالياتي كشور، وضعيت تحقق درآمدهاي مالياتي طي دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ نشان مي دهد كه افزايش كل درآمدهاي مالياتي از ۴۶۶ ميليارد ريال در سال ۵۷ به رقم ۳۹۹ هزار و ۷۶۰ ميليارد ريال در سال ۹۱ افزايش يافته است.

كل درآمدهاي مالياتي كشور (با احتساب ماليات عملكرد نفت) با رشد متوسط سالانه ۱۷ درصدي از ۱۳۴ هزار و ۵۷۴ ميليارد ريال در سال ۸۴ به رقم ۳۹۷ هزار و ۸۴ ميليارد ريال در سال ۹۱ رسيده. به دليل حذف ماليات عملكرد نفت از محاسبات درآمدهاي دولت با تصويب قوانين بودجه  سالانه از سال ۸۹ به بعد كل درآمدهاي مالياتي كشور با رشد متوسط سالانه ۲۱ درصدي از ۱۰۲ هزار و ۷۰۵ ميليارد ريال در سال ۸۴ به رقم ۳۹۷ هزار و ۸۴۷ ميليارد ريال در سال ۹۱ رسيد.


 نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي طي سال ۸۴ تا ۹۰

 نسبت ماليات GDP با احتساب ماليات بر واردات در سال ۸۴ معادل ۷.۳، ۸۵ و ۸۶ معادل ۶.۷ درصد، در سال ۸۷ معادل ۷.۱ درصد، در سال ۸۸ معادل ۷.۸ درصد، در سال ۸۹ معادل ۶.۶ درصد، در سال ۹۰ معادل ۶.۷ درصد بود.

همچنين نسبت ماليات به GDP بدون احتساب ماليات بر واردات در سال ۸۴ حدود ۵.۳ درصد، در سال ۸۵  معادل ۴.۹ درصد، در سال ۸۶ معادل ۵ درصد، در سال ۸۷ معادل ۵.۴ درصد، در سال ۸۸ معادل ۶.۱ درصد، در سال ۸۹ معادل ۴.۸ درصد و در سال ۹۰ معادل ۵.۲ درصد بوده است.

همچنين نسبت مالياتي به GDP در سال ۸۴ حدود ۷.۳ درصد، در سال ۸۵  معادل ۶.۷ درصد، در سال ۸۶ معادل ۶.۷ درصد، در سال ۸۷ معادل ۷.۱ درصد، در سال ۸۸ معادل ۸.۴ درصد، در سال ۸۹ معادل ۷.۳ درصد و در سال ۹۰ معادل ۷.۴ درصد بود.

نسبت ماليات به هزينه هاي جاري دولت نشان مي دهد كه اين شاخص طي سال هاي ۵۷ تا ۸۳ به طور متوسط ۳۴.۴ درصد بوده است و طي سال هاي ۸۴ تا ۹۱ از ۴۰.۷ درصد به ۴۳.۷ درصد افزايش يافت.

 

عملكرد ارزش افزوده از اولين دوره اجراي ماليات بر ارزش افزوده (پاييز ۱۳۸۷ لغايت ۱۳۹۲.۰۱.۳۱)

 

شرح نيمه دوم سال۱۳۸۷ سال ۱۳۸۸ سال ۱۳۸۹ سال ۱۳۹۰ سال ۱۳۹۱ فروردين سال ۱۳۹۲ جمع
ماليات ۱۵.۹۰۰ ۲۸.۴۵۱ ۳۷.۱۰۸ ۵۰.۲۷۰ ۷۱.۷۹۵ ۸.۹۵۵ ۲۱۲.۴۷۹
عوارض ۶.۶۱۹ ۲۰.۹۸۹ ۲۹.۲۰۵ ۳۹.۲۳۵ ۵۱.۳۷۴ ۵.۳۳۹ ۱۵۲.۷۶۱
جمع ۲۲.۵۱۹ ۴۹.۴۴۰ ۶۶.۳۱۳ ۸۹.۵۰۵ ۱۲۳.۱۶۹ ۱۴.۲۹۴ ۳۶۵.۲۴۰
جمع خرجي ۲۴.۰۸۷ ۲۴.۰۸۷
جمع كل ۲۲.۵۱۹ ۴۴۰.۴۹ ۶۶.۳۱۳ ۱۱۳.۵۹۱ ۱۲۳.۱۶۹ ۱۴.۲۹۴ ۳۸۹.۳۲۷

محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. وحید می گوید

    سایت شما فوق العاده است تبریک عرض می کنم

  2. مدیر سایت می گوید

    سلام و تشكر از اظهار لطف شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.