نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۸۳۵۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۶(ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 870

حسابداراپ

در راستاي مستندسازي و يکسان نمودن فرآيند صدور گواهي هاي مالياتي،به پيوست فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي پيش از اقدام به صدور گواهي موصوف، نسبت به تکميل گزارش مذکور اقدام نمايند. 

 

پندار سیستم

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.