نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۸۳۲۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۶(ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 1,465

حسابداراپ

در راستاي يکـسان سازي رويه پاسخ گويي به مراجع استعلام کننده،به پيـوست فـرم اعلام عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون ماليات هاي مستقيم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي در صورت عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷،فرم موصوف را ظرف ۱۰ روز از تاريخ دريافت استعلام،تکميل و به مرجع مربوط تسليم نمايند. 

 

پندار سیستم

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.