نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۴۳۶ /۲۶۰/د مورخ ۹۲/۴/۱۷(عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ويتامين ها و مکمل هاي غذايي)

0 750

حسابداراپ

 پیرو بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۱، در راستای اجرای نظریه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۰ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مقرر می دارد:«ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهـداشت،درمـان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعـلام می نـماید مشمول بـنـد(۹) مـاده (۱۲) قـانـون مـالیات بـر ارزش افـزوده می باشد.»

 

به پيوست فهرست تکميلي ويتامين ها و مکمل هاي غذايي منضم به نامه شماره ۹۹۸۸۱/۶۶۵ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۲وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي(در قالب يک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

پندار سیستم


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.