قابليت اتكا در اطلاعات دوره‌اي شركت‌ها

0 366

هوفر

در گفت‌وگو با سه تن از حسابداران رسمي بررسي شد

 فصل مجامع رو به پايان است اما انتشار گزارش‌هاي سه ماهه شركت‌هاي بورسي به تازگي آغاز شده است و سرمايه‌گذاران، خرسند از دريافت سودهاي نقدي مي‌روند تا با تكيه بر گزارش‌هاي يادشده، براي سودهاي آتي خود برنامه‌ريزي كنند.


سرعت انتشار اطلاعات يكي از مشخصه‌هاي بازارهاي كارآ است و دسترسي همگاني به اين اطلاعات مي‌تواند در رشد و توسعه بازار سرمايه كشور موثر واقع شود.
اگرچه بخشي از بازار سرمايه كشور حول اطلاعات غيررسمي مي‌چرخد و گروهي از سرمايه‌گذاران توجه چنداني به اطلاعات منتشرشده از سوي منابع رسمي ندارند، اما به هر حال مديران بازار سرمايه كشور در جهت افزايش كيفيت انتشار اطلاعات، تلاش‌هاي زيادي را به عمل آورده‌اند تا شاهد روند كنوني باشيم.
درخصوص قابليت اتكاي اطلاعات منتشرشده و روند آن گفت‌وگويي با سه تن از حسابداران رسمي و معتمد بورس انجام داده‌ايم كه از نظرتان مي‌گذرد:
انتشار اطلاعات گمراه‌كننده 
عضو انجمن حسابداران خبره ايران درخصوص گزارش‌هاي سه ماهه و ۹ ماهه حسابرسي نشده شركت ها گفت: اطلاعات سه‌ماهه و ۹ ماهه  حسابرسی نشده شرکت‌ها  که در سامانه کدال منتشرمی شود  قابلیت اتکای بسیار کمی داشته و نباید به تنهایی به منظور خرید و فروش سهام مورد استفاده قرار گیرد.
این اطلاعات در حال حاضر شامل ترازنامه، سودوزیان واطلاعاتی در مورد فروش و تولید است و به هیچ وجه ویژگی‌های گزارشگری مالی میان دوره‌ای را ندارد.
منصور شمس‌‌احمدي افزود: گزارش‌های مالی میان دوره‌ای باید شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی، یا گزیده‌ای از آن یادداشت‌ها باشد.
اين حسابدار رسمي درخصوص ويژگي اطلاعات يادشده توضيح داد: این اطلاعات و حتی صورت‌های مالی شش ماهه که توسط حسابرسان مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد، بر اساس روش منفصل تهیه می‌شوند. در این روش دوره مالی به عنوان یک دوره مالی مستقل تلقی شده و برخلاف روش متصل که پیش‌بینی درآمدها وهزینه ها با توجه به پیش‌بینی عملکرد مالی بقيه دوره مالی سالانه صورت می‌گیرد، موجب هموار‌سازی عملکرد مالی طی سال نمی‌شود.
وي خاطرنشان كرد: در صورت استفاده از این روش، توضیحات مجمل و کافی در باره هرگونه نوسان، از قبیل عملکرد فصلی و مخارج مقطعی مهم باید در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای افشا شوند.
حسابرس معتمد بورس درباره قابليت اتكاي گزارش‌هاي منتشرشده تصريح كرد: به نظر می‌رسد اطلاعات مالی ۶ ماه و ۹ ماه سال ۱۳۹۱، بدون در نظر گرفتن آثار تغییرات شدید نرخ ارز منتشر شد و چون در اطلاعات منتشر شده افشای کافی  در خصوص این آثار صورت نگرفته بود، می‌توان گفت که تا حدود زیادی گمراه‌کننده بود.
شمس‌احمدي درباره روند فعلي انتشار اطلاعات شركت‌ها در سايت‌ بورس گفت: از آنجا که در حال حاضر، اطلاعات مالی میان دوره ای فاقد ویژگی‌های اشاره شده هستند، قابل اتکا نبوده و تا احراز کامل شرایط گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای نباید در سایت بورس منتشر شوند.
اطلاعات برآوردي 
همچنين دكتر مصطفي‌ديلمي‌پور درخصوص انتشار گزارش‌هاي حسابرسي نشده تصريح كرد: گزارش‌های حسابرسی نشده کمتر قابلیت اتکا دارد، حتی گزارش‌های ۶ ماهه که بررسی اجمالی در مورد آنها انجام می‌گیرد بیشتر از آنکه اطلاع دهنده و راهبردی باشد جنبه فرمی آن غالب است.
وي در واكنش به لزوم ارائه گزارش‌ها به بورس قبل از انتشار در سايت گفت: مگر بورس در مورد گزارش‌ها چه کاری انجام می‌دهد که تقدم و تاخر آن از اهمیت برخوردار باشد؟
اين حسابدار رسمي درباره سرعت انتشار اطلاعات خاطرنشان كرد: در کشورهايی که تورم و نوسانات بازار در آنها زیاد است بايد اطلاعات با سرعت بیشتری منتشر شود تا استفاده کنندگان از صورت‌های مالی بتوانند از آنها استفاده و بهره‌برداری كنند.
ديلمي‌پور در پايان با اشاره به قابليت اتكاي بسيار كم اطلاعات منتشرشده، گفت: اين اطلاعات، بيشتر به عنوان اطلاعات مبنای تهیه بودجه مورد استفاده قرار مي‌گیرند و عموما برآوردی هستند.
لزوم افشاي فوري اطلاعات 
درهمين حال يك عضو جامعه حسابداران رسمي درباره روند انتشار گزارش‌هاي شركت‌ها گفت: روند انتشار گزارش‌ها در مجموع خوب بوده و هرچه اطلاعات سريع‌تر به كدال ارسال و سريع‌تر توسط كارشناسان بورس بررسي شود و در سايت قرار گيرد موثرتر است. البته در اين اثنا، بايد براي افشاي فوري اطلاعات، تمهيدات موثرتري انديشيده شود.
مصطفي باتقوا با اشاره به لزوم ارائه گزارش‌ها به بورس قبل از انتشار در سايت بورس تاكيد كرد: قطعا بايد اطلاعات به بورس ارسال و سپس از طريق سايت بورس، منتشر شود.
وي توضيح داد: اينكه هر شركت، هر اطلاعات خاصي را بخواهد به طور مستقيم در سايت قرار دهد، مشكلات فراواني ايجاد مي‌كند، ضمن اينكه بودجه‌هاي حسابرسي شده، ميان دوره‌اي ۶ ماهه و صورت‌هاي مالي سالانه كه به كدال ارسال مي‌شود ابتدا توسط بورس بررسي و سپس منتشر مي‌شود كه كار صحيحي است.
باتقوا در قبال اين پرسش كه چرا بررسي اطلاعات به بعد از انتشار موكول نمي‌شود تا به اين ترتيب سرعت انتشار اطلاعات افزايش يابد، پاسخ داد: با توجه به حساسيت بازار سرمايه و تصميم‌گيري سهامداران در اين باره نبايد دقت فداي سرعت شود. دقت كارشناسان بورس در بررسي اطلاعات مالي و در صورت وجود نوسان ناگهاني در اعداد و بررسي دقيق چرايي آن، حائز اهميت است.
با عنايت به اينكه اطلاعات مربوط به روند سوددهي و عمليات شركت در اختيار كارشناسان بورس است (سوابق شركت از نظر ميزان توليد و فروش و …. مشخص است و روند مشخصي است) و كليه سوابق قبلي حسابرسي شده و قابل اتكا است و اينكه اطلاعات مالي ۳ ماهه نيز ابتدا توسط كارشناسان بورس، بررسي تحليلي مي‌شود، تا حدود زيادي قابل اتكا است.
اين حسابدار رسمي درخصوص وجود اطلاعات غيررسمي در بازار اظهار كرد: متاسفانه ميزان اطلاعات يادشده زياد است و بايد تمهيدات موثري در اين زمينه انديشيده شود.
امکان انتشار مستقیم اطلاعات بیشتر در کدال 
در همين حال مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس از فراهم شدن امکان انتشار برخی دیگر از اطلاعات در سامانه کدال توسط ناشران به صورت مستقیم خبر داد.
امير حمزه مالمير در گفت‌وگو با «سنا» گفت: پیرو اطلاعیه‌های قبلی در خصوص ایجاد امکان انعکاس برخی از اطلاعیه‌ها به صورت مستقیم توسط ناشران و حسابرسان شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، امکان انعکاس اطلاعیه‌های دیگری نیز به صورت مستقیم توسط ناشران فراهم شده است.
وي ادامه داد: با توجه به عدم امکان برگشت اطلاعیه‌هایی که انتشار می‌یابند، ضروری است مدیران ناشران دقت کافی و وافی را در تهیه و تکمیل اطلاعات داشته باشند.
وی در خصوص اطلاعیه هایی که امکان انتشار مستقیم پیدا کرده اند، گفت: از این پس، ناشران می توانند تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه را به صورت مستقیم روی کدال منتشر کنند. البته در این مورد، ارائه‌ فایل PDF  صورت‌جلسه‌ مجمع، صورت‌خلاصه‌ مذاکرات مجمع و لیست حاضران به صورت مجزا و پیوست ضروری است.
مالمیر تصریح کرد: در عین حال، ناشران می توانند تصمیمات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و همچنین تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده را نیز روی سایت کدال قرار دهند. در این مورد نیز، ارائه‌ فایل PDF صورت‌جلسه‌ مجمع، صورت‌خلاصه‌ مذاکرات مجمع و لیست حاضران به صورت مجزا و پیوست ضروری است.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار به دیگر موارد قابل انتشار به صورت مستقیم اشاره و خاطرنشان کرد:    تصمیمات هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه نیز از دیگر مواردی است که ناشر می‌تواند به صورت مستقیم روی کدال منتشر کند. البته ارائه‌ فایل PDF صورتجلسه‌ هیات‌مدیره به پیوست ضروری است.
مالمیر تاکید کرد: علاوه بر امکان ارسال اطلاعات یادشده به صورت مستقیم، مبلغ پاداش هیات‌مدیره که برخلاف استانداردهای حسابداری، در فرم‌های سامانه‌ کدال در گردش سود(زیان) انباشته ارائه می‌شد اصلاح (سطر مربوطه حذف شده است) و ضروری است که ناشران مبلغ مربوطه را مطابق استانداردهای حسابداری در سود (زیان) دوره ارائه کنند. همچنین ضروری است در اطلاعات ارسالی، اقلام مقایسه‌ای را نیز از این بابت اصلاح کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، ناشران و حسابرسان معتمد باید در زمان ارائه‌ اطلاعات، به ویژه اطلاعاتی که به صورت مستقیم منتشر می‌شود، مواردی را مدنظر داشته باشند.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز كرد: دقت در صحت و تکمیل اطلاعات فرم‌ها در سامانه‌ کدال، دقت در بارگذاری فایل‌های مورد نیاز در پیوست و لزوم خوانا بودن اطلاعات و ارائه‌ آن به صورت منسجم از مواردی است که ناشر باید به آن توجه داشته باشد، برای مثال، صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه حتی‌الامکان در یک فایل PDF ارائه شود و اسامی فایل‌ها نیز به صورت انگلیسی درج شود.
وی تاکید کرد: در عین حال ناشر و حسابرس معتمد باید به موضوع هم‌خوانی اطلاعات ارائه‌ شده در فرم‌ها با اطلاعات پیوست و دقت در درج و انتقال بندهای گزارش حسابرس توسط حسابرسان (با توجه به اینکه معمولا از فایل‌های WORD کپی و در فرم‌ها درج می‌شود، گاهی مبالغ در انتقال برگردان شده و به‌نحو صحیح درج نمی‌شود) توجه داشته باشند. به علاوه ضروری است که فایل PDF گزارش صادره توسط حسابرس و بازرس قانونی نیز به صورت خوانا توسط حسابرس در ضمائم ارائه شود.
مالمیر گفت: حسابرس باید اطلاعات مندرج در فرم‌ها را با اطلاعات مکتوب ارائه شده توسط ناشران کنترل و از عدم وجود مغایرت اطمینان حاصل کند.
وی در پایان تاکید کرد: به علاوه ناشر و حسابرس توجه داشته باشند که همواره صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه پیوست فرم مربوطه (در اطلاعات حسابرسی‌شده) باید بر اساس آخرین ویرایش مصوب هیات‌مدیره بارگذاری شده باشد و حسابرس موظف است کنترل کند که مغایرتی از این بابت وجود ندارد.


منبع : دنياي اقتصاد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.