حسابان وب

تصويب نامه ۸۵۷۴۴/ت ۴۹۰۸ك مورخ ۹۲/۴/۱۱(آيين نامه اجرايي قانون معادن)

0 1,196

حسابداراپ

محل تبلیغ شما

به منظور ساماندهي دريافت پروانه اكشتاف،  آيين نامه اجرايي قانون معادن توسط هئيت وزيران تصويب شد.


براي دسترسي به آيين نامه اينجا كليك كنيد.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.