حسابان وب

امکان بازنشستگی افرادی که زیر ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

0 532

حصین حاسب

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ از امکان احتساب حقوق بازنشستگی ۱۰ روز از یک ماه برای مردان ۶۰ و زنان ۵۵ ساله‌ای که زیر ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند در قالب تصویب طرحی دو فوریتی در مجلس خبر داد.

پندار سیستم


ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با بیان اینکه در بودجه سال ۹۲ موضوع اختصاص حقوق بازنشستگی به زنان ۵۵ و مردان ۶۰ سال که سابقه ۱۰ سال پرداخت حق بیمه دارند حذف شد، تصریح کرد: هم‌اکنون باهدف دایمی کردن این امر و  اختصاص مستمری بازنشستگی به افرادی که زیر ۱۰ سال حق بیمه‌ پرداخت کرده‌اند٬ طرحی دوفوریتی تدوین و به‌امضای تعدادی از نمایندگان رسیده که برای اعلام وصول تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است.

نماینده مردم  نجف‌آباد٬ تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی٬ در تشریح جزئیات طرح احتساب بازنشستگی برای افرادی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند٬ افزود: شرایط سنی برای شمول این طرح برای آقایان ۶۰ سال و بر ای خانم‌ها ۵۵ سال تعیین شده است.

ابوترابی٬ ادامه داد: در طرح دوفوریتی احتساب مستمری بازنشستگی برای افرادی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند٬ شرایط به‌گونه‌ای لحاظ شده که افراد بتوانند کسری پرداخت حق بیمه خود تا سقف ۱۰ سال را پرداخت و در عوض به ازای ۱۰ روز حقوق در ماه مستمری بازنشستگی دریافت کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی٬ در تبیین بیشتر طرح دوفوریتی احتساب مستمری بازنشستگی برای افرادی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند٬ گفت: همچنین در این طرح دو فوریتی شرایطی در نظر گرفته شده که خانواده فرد متوفی که زیر ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده بتوانند کسری حق بیمه خود را پرداخت کرده و در ازای آن از حقوق مستمری بازنشستگی متناسب با ۱۰ روز در ماه برخوردار شوند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی٬ پیش از این قرار بود امکان احتساب حقوق بازنشستگی ۱۰ روز از یک ماه برای مردان ۶۰ و زنان ۵۵ ساله‌ای که زیر ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، در قالب بودجه‌نویسی در مجلس لحاظ شود اما به دلیل ایراد شورای نگهبان (نیاز به قانون نویسی) طرح دو فوریتی احتساب مستمری بازنشستگی ۱۰ روز از یک ماه برای افرادی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند از سوی نمایندگان مطرح شد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.