حسابان وب

اصناف اظهارنامه ماليات را تا پايان تير اظهار كنند تا جريمه نشوند.

0 368
آکادمی محسن قاسمی

رئيس شوراي اصناف كشور به كليه صنوف كشور توصيه كرد هر چه سريعتر ماليات خود را بر اساس درآمدهاي سال گذشته در مهلت قانوني پايان تيرماه اظهار كنند، تا جريمه نشوند.


به گزارش خبرگزاري فارس ،قاسم نوده فراهاني  افزود: سازمان امور مالياتي براي صنوف توليدي و توزيعي تهران ۱۴ و ۱۶ درصد و براي صنوف توليدي و توزيعي شهرستانها ۱۲ و ۱۴ درصد افزايش مالياتي عملكرد سال ۹۱ نسبت به سال قبل در نظر گرفته است كه بر اساس ماده ۱۵۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم نبايد هيچ گونه ميزاني عنوان شود و ماليات بر اساس درآمد صنوف بايد كسب شود.

فینتو

وي تأكيد كرد: اصناف موظف هستند، تا ماليات خود را هر چه سريعتر در مهلت قانوني تا پايان تيرماه ۹۲ اظهار كنند، چرا كه در غير اين صورت مشمول جريمه خواهند شد.

رئيس شوراي اصناف كشور گفت: مديران سازمان امور مالياتي هر از گاهي مصاحبه‌هايي مي‌كنند و بدون توجه به شرايط كشور چالش‌هايي را به وجود مي‌آورند، لذا از مسئولان مالياتي مي‌خواهيم از اظهارنظرهايي كه عامل به هم ريختن آرامش بازار است، اجتناب كنند.

وي تأكيد كرد: همه صنوف وظيفه دارند تا مالياتي را كه به صورت قانوني به آنها تعلق مي‌گيرد، را بپردازند.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.